Dwangbevel

Beschrijving

Aanmaning

U ontvangt een aanmaning als u een aanslag niet (volledig) hebt betaald. U moet het totaal verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de dagtekening van de aanmaning betalen. De datum van dagtekening staat op de aanmaning.

  • Bij een belastingschuld lager dan € 454 kost de aanmaning u € 8.
  • Is uw belastingschuld € 454 of hoger, dan betaalt u € 18 voor de aanmaning. 

Dwangbevel

U ontvangt een dwangbevel als u de aanslag, ook na een aanmaning, niet (volledig) heeft betaald. U krijgt met het dwangbevel een bevel om uw belastingschuld binnen 2 dagen te betalen.

De kosten voor de betekening van het dwangbevel zijn:

  • Bij een belastingschuld tot € 90: € 45
  • Bij een belastingschuld vanaf € 90: € 45 plus € 4 voor elke € 45 aan schuld (tot een maximum van € 13.449)

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de extra kosten? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). 

BSGR regelt voor Velsen de belastingaanslagen. Lees meer informatie over Dwanginvordering op de website van BSGR.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.