Duurzame opvanglocatie asielzoekers

Gemeente Velsen vindt het belangrijk om mensen op te vangen die hun thuisland moesten ontvluchten voor oorlog en geweld. Daarom ligt er sinds 9 augustus 2023 een klein zeecruiseschip aan de VOB-kade in Velsen-Noord waar 300 vluchtelingen kunnen worden opgevangen tot eind 2024.

Snel realiseren van plekken

Op water kunnen we sneller opvangplekken bieden dan op land. Daarom kiest de gemeente nu voor een opvangschip. Opvang op een schip is een goede oplossing voor noodsituaties, maar het is relatief duur en niet geschikt voor langere tijd. Ook zijn bepaalde voorzieningen niet aanwezig op een schip. Zo kunnen vluchtelingen op een schip niet zelf koken. Daarom vindt opvang voor de langere termijn bij voorkeur plaats op een locatie op land.

Opdracht van de gemeenteraad

Eind mei gaf de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders (B&W) de opdracht om te onderzoeken op welke locaties opvang op land duurzaam gerealiseerd kan worden. Hierin zou in eerste instantie ingezet worden op sportpark De Elta en Handgraaf in Santpoort-Zuid. Deze locaties kwamen als meest kansrijk naar voren uit een eerste verkenning. De opdracht was ook om de mogelijkheden voor andere locaties in ogenschouw te houden voor het geval dat opvang op deze locaties niet of niet mogelijk zou blijken te zijn.

Een pas op de plaats

Onderdeel van het onderzoek naar de geschiktheid van deze locaties zou een bijeenkomst met inwoners van Santpoort-Zuid op 13 juli zijn om vragen, wensen, zorgen en ideeën op te halen die wij mee konden nemen in het verdere onderzoek naar de geschiktheid van de locaties.

Vlak voor deze bijeenkomst viel het kabinet op het vluchtelingenvraagstuk. Hierdoor heeft het college van B&W besloten een pas op de plaats te maken met het onderzoek naar de geschiktheid van sportpark De Elta en Handgraaf voor de opvang van vluchtelingen. De bijeenkomst van13 juli heeft een andere vorm gekregen. Inwoners konden hun vragen stellen aan leden van het college van B&W en medewerkers van de gemeente.

Onzekerheid over spreidingswet

De raad gaf deze opdracht in het kader van de verwachte invoering van de spreidingswet. In deze concept wet werd elke gemeente verplicht om een bepaald aantal vluchtelingen op te vangen. Door de val van het kabinet is de invoering van de spreidingswet onzeker geworden. Maar ook de principes waarop de spreidingswet is gebaseerd zijn niet meer zeker. Hoewel het waarschijnlijk is dat er altijd sprake zal zijn van een vorm van spreiding, weten we nu niet precies hoe dat uitgangspunt eruit gaat zien. We weten bijvoorbeeld niet of het uitgangspunt blijft om vluchtelingen op basis van inwonersaantal over Nederland te verdelen.

En hoe nu verder?

We moeten eerst opnieuw bekijken hoe het onderzoek dat we willen doen eruit moet zien. Daarover gaan we in september in gesprek met de gemeenteraad. Er zullen meerdere sessies plaatsvinden. De eerste sessie gaat om brede beeldvorming op het opvangvraagstuk.

Vervolgens wil het college een advies vanuit de raad ophalen over hoe we het onderzoek naar geschikte landlocaties verder vorm gaan geven. Op basis hiervan zal het college een voorstel doen over hoe het vervolgonderzoek naar locaties kan worden vormgegeven.

De Elta en Handgraaf

Het is mogelijk dat de gemeenteraad besluit het onderzoek naar de locaties De Elta en Handgraaf voort te willen zetten. We gaan dan alsnog met de inwoners van Santpoort-Zuid in gesprek om input op te halen over het onderzoek. Inwoners krijgen dan uiteraard alsnog de mogelijkheid om aan te geven welke zaken zij belangrijk vinden in het onderzoek naar de geschiktheid van De Elta en Handgraaf.

Informatie over het onderzoek

Op de website Samenspel Velsen vindt u een projectpagina over het onderzoek naar een geschikte locatie voor een duurzame opvanglocatie. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.