Duurzaam verhaal Jaap en Ilse: 'We maken van de Grote Hout een groene, uitnodigende plek voor wandelaars en fietsers'

16 mei 2024
Duurzaam verhaal

‘Zullen we een wandeling maken door de Grote Hout?’ Die vraag zullen Velsenaren nu nog niet vaak aan elkaar stellen, maar over enkele jaren kan dat wel eens heel anders zijn. Een groep ondernemers wil het bedrijventerrein namelijk transformeren tot een prettige, groene, veilige openbare ruimte. De doelen zijn ambitieus: 'Wij willen de meest gezonde werkomgeving van Nederland zijn.'

Al zo’n 15 bedrijven hebben zich aangesloten bij het project, samen met partners als GreenBiz IJmond, gemeente Velsen en Omgevingsdienst IJmond. Er is veel draagvlak onder de ondernemers, vertellen Ilse Cappelle van Libra Energy en Jaap Zijlstra van Facta Constructietechniek. 'Het werkt aanstekelijk om met elkaar na te denken over wat allemaal mogelijk is.'

Initiatiefnemer en inspirator is Raymond Groenewegen van het bedrijf KUUK, duurzaam ondernemer in infrastructuur en groen.

Bedrijventerrein vol energie

Een van de doelen uit het plan is om meer energie zelf op te wekken. Voor Ilse een vertrouwd onderwerp; Libra Energy is een groothandel in onder meer zonnepanelen en batterijen. 'Wij ondernemen al in een duurzame branche, en ik merk dat het bij andere bedrijven ook leeft.' Dat beaamt Jaap. 'Wij hadden op ons vorige bedrijfspand al zonnepanelen, toen we fuseerden tot Facta Constructietechniek, zijn die met ons meeverhuisd.'

Er is op de daken van de Grote Hout veel potentieel voor zonnepanelen, maar er is óók plaats op het elektriciteitsnetwerk nodig. En dat is in Velsen, net als in heel Nederland, een probleem. Grote projecten die veel elektriciteit vragen óf bieden kunnen niet zomaar op het net worden aangesloten. 

Samenwerking kan misschien uitkomst bieden om de problemen op het net te ondervangen. 'We zijn aan het inventariseren wie energie nodig heeft op welk moment, en onderzoeken de mogelijkheden om energie met elkaar te delen', vertelt Jaap.

Meerwaarde samenwerking

Een ander vlak waarop de ondernemers samenwerking zoeken, is in de verwerking van afvalstromen. Hoe beter afval gescheiden wordt, hoe meer hergebruik er mogelijk is. Misschien heeft een bedrijf zelfs wel materiaal over dat een ander nog kan gebruiken. Ook hierin is de eerste stap om een goede inventarisatie te maken, door bedrijven afvalscans aan te bieden.

En samenwerking biedt meer voordelen, zegt Jaap: 'Wij hebben op ons eigen terrein al laadpalen voor elektrische auto’s, maar niet elk bedrijf heeft daar de ruimte voor. Een centrale plek om te laden zou mooi zijn. Dat is meteen een natuurlijke ontmoetingsplek, zodat je andere mensen die op het terrein werken een beetje leert kennen. En dat is dan weer goed voor de sociale samenhang.'

Fietsen en wandelen

Energiebeheer, afvalsortering en mobiliteit zijn grote thema’s voor ondernemers, maar voor omwonenden springt een ander onderdeel van de plannen het meest in het oog: het vergroten van de recreatiemogelijkheden. 'Het nodigt op dit moment nog niet uit om een rondje te lopen', zegt Ilse. 'Wij doen het wel tijdens de pauze, maar goede voetpaden zou dit veel uitnodigender maken. Het ontbreekt ook aan goede fietspaden en verlichting op het terrein. Door hier actie op te ondernemen willen we mensen stimuleren op de fiets naar hun werk komen.'

Dat gaat allemaal veranderen, als het aan de projectgroep ligt. Jaap geeft als voorbeeld de mogelijkheid om een fietsstrook aan te brengen van de pont tot de fietstunnel onder de provinciale weg. 'Waarom zouden mensen omfietsen over de Wenckebachstraat, terwijl ze met wat aanpassingen ook over ons terrein kunnen fietsen?'

Groenere omgeving

Die verbeterde voet- en fietspaden komen in een groenere omgeving te liggen dan nu het geval is. De ondernemers laten op dit moment een plan ontwikkelen door de stichting Greendustry, die gespecialiseerd is in het ontwerpen van groene bedrijventerreinen. 'Wat ik mooi zou vinden is als het hier voor inwoners van Velsen Noord aantrekkelijk wordt om een rondje met de hond te wandelen, dat mensen met plezier hier een kijkje komen nemen', zegt Ilse. 

Meer groen is ook goed voor de biodiversiteit; een aanvulling op het Wijkeroogpark. Sommige bedrijven, zoals Libra Energy, nemen nu al het voortouw door bomen, struiken en bloemen te planten en insectenhotels te plaatsen. 'We kijken vol enthousiasme uit naar het plan voor het hele bedrijvenpark, maar kunnen nu alvast een klein begin maken.'

Fijnere werkplek

Als Ilse en Jaap vertellen over waaróm ze deze veranderingen voor hun bedrijventerrein wensen, veren ze enthousiast op. 'Groen maakt gelukkiger', stelt Ilse. 'Je creëert een fijnere, gezondere werkplek.'

En dat is nodig, vult Jaap aan: 'Je hoort vaak mensen zeggen dat de techniek is verdwenen uit het dorp en de stad. Dit is een mogelijkheid om technische bedrijvigheid zichtbaarder te maken, onderdeel van het dagelijks leven. Dat is goed voor de beroepstak.'

Ook het sociale aspect stipt Ilse aan: 'Het is goed om elkaar te kennen, niet alleen je eigen collega’s, maar ook de buren in bedrijfspanden om je heen. Dat valt wat ons betreft óók onder een gezond bedrijvenpark.'

Stap voor stap veranderen

Hoe snel er zichtbare veranderingen zijn, daar durven Jaap en Ilse geen uitspraken over te doen. Maar dát er veel gaat veranderen is zeker. 'Ik kom iedere keer weer vol enthousiasme uit de bijeenkomsten', zegt Jaap. 'We willen grote stappen zetten en dat duurt misschien even, maar met een aantal kleine stappen kom je ook al een heel stuk verder.'

Sluit je aan!

Er zijn al veel ondernemers op de Grote Hout aangesloten bij het verduurzamingsproject. Jouw bedrijf nog niet? Neem contact op met Greenbiz@odijmond.nl. Heb je andere duurzame initiatieven uitgevoerd? Laat het ons weten via velsengoedbezig.nl

Tips

  • Begin klein, het werkt motiverend om te zien dat er iets gebeurt.
  • Leer elkaar kennen en zoek de samenwerking, begin bijvoorbeeld eens met samen afvalprikken.
  • Vraag je tegelijkertijd ook af wat je zelf alvast kunt doen, zonder te wachten op een grote gezamenlijke aanpak. Het ene bedrijf heeft nu eenmaal sneller mogelijkheden om een deelproject op te pakken dan het andere.