Alles over vergroenen en biodiversiteit: in de gemeente, op bedrijventerreinen, op schoolpleinen en in je tuin.

Groen in Velsen

Wilt u meer weten over hoe wij samen of u zelf Velsen groener kunnen maken? Hoe Velsen het onderhoud van groen heeft geregeld?

Lees meer over Groen in Velsen

Vergroenen

Door klimaatverandering ontstaat vaker wateroverlast en hitteoverlast. Daarbij valt op dat de bebouwde leefomgeving niet goed is ingericht om deze veranderingen op te vangen. We moeten maatregelen nemen om deze leefomgeving  aan te passen op deze veranderingen. Daarom neemt de gemeente het initiatief om de bebouwde leefomgeving te vergroenen en werkt daarbij samen met partners.

Lees meer over Vergroenen

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en dat heeft ook gevolgen voor Velsen. Naast zeespiegelstijging verwachten deskundigen hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Velsen investeert in een groenere gemeente die zich aanpast aan de gevolgen van klimaatveranderingen (klimaatadaptatie).

Lees meer over klimaatadaptatie