Ons klimaat verandert. Wij krijgen vaker te maken met extreme neerslag, waarbij er in een uur soms meer valt dan normaal in een maand. Op verschillende locaties leidt dat tot overlast.

Klimaatatlas

Om te bepalen waar overlast verwacht wordt gebruikt de gemeente een klimaatatlas. De themakaart wateroverlast laat de wateroverlastlocaties zien na een extreme bui van 100 millimeter in 2 uur. De kaart laat de berekende waterdiepte zien direct na afloop van de bui.

Vergroenen

Overlast treedt ook op omdat grote delen van de stad verhard is: trottoirs, straten, gebouwen en parkeerplaatsen. Deze laten geen regenwater door.

Ook in tuinen ligt veel bestrating. De laatste jaren zijn tuinen steeds meer verhard. Om toekomstige wateroverlast te voorkomen is het van groot belang om te vergroenen: elke druppel telt hierbij.

Meer weten wat u zelf kunt doen om te vergroenen.