Door de beperkte aanwezigheid van groen is het in de bebouwde omgeving warmer dan erbuiten. Dat verschil kan oplopen tot wel 4 °C. Aanhoudende hitte vormt een risico voor de gezondheid van bepaalde groepen mensen, zoals ouderen, jonge kinderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht.

Hitte leidt ook tot verlaagde concentratie van werknemers en scholieren waardoor werkprestaties achteruitgaan. Ook is bij hitte sprake van een toename van het aantal sterfgevallen.

Door klimaatverandering treedt hitteoverlast vaker op. We noemen dit hittestress. Om te bepalen waar hitteoverlast verwacht wordt gebruikt de gemeente een klimaatatlas. De themakaart hittestress laat de hitteoverlastlocaties zien.

Zie de pagina wat kan ik zelf doen om hitteoverlast in uw eigen omgeving te verminderen.