Drukte op elektriciteitsnet voor bedrijven

19 oktober 2023
Duurzaam

TenneT en Liander informeren ondernemers dat zij grootverbruikers (>3 x 80 ampère) voorlopig niet meer voorzien van een nieuwe elektriciteitsaansluiting of van een verzwaring van een bestaande aansluiting.

Wat is er aan de hand?

De drukte op het elektriciteitsnet waardoor er problemen ontstaan, wordt netcongestie genoemd. Deze netcongestie komt door snelle ontwikkelingen in een groeiende vraag naar elektriciteit. Denk aan industriële elektrificatie, woningbouw en de verduurzaming van zowel mobiliteit (laadpalen) als de gebouwde omgeving (warmtepompen). Het huidige elektriciteitsnetwerk is niet berekend op deze grote groei. Op veel plekken in de IJmond heeft het netwerk van de regionale netbeheerder Liander de afgelopen jaren al de maximale capaciteit bereikt en golden er al beperkingen en wachtlijsten voor ondernemers. Nu kunnen ook bedrijven in heel Beverwijk en Velsen geen grotere stroomaansluiting meer krijgen om stroom af te nemen. Stroom terugleveren kan nog wel onbeperkt.

Geen gevolgen voor huishoudens en kleinverbruikers

Voor huishoudens en ondernemers met een kleinverbruikaansluiting (<3x80 ampère) hebben deze ontwikkelingen nog geen directe gevolgen. Dit betekent dat er op dit moment, in de meeste gevallen, geen belemmeringen zijn voor particulieren om bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepomp of een laadpaal te installeren.

Informatie voor ondernemers

Provincie Noord-Holland organiseert op 25 oktober een webinar voor ondernemers over dit onderwerp. 

We schreven eerder al een artikel over dit onderwerp. Deze hebben we aangepast aan de huidige ontwikkelingen. Hierin staat wat het voor jou betekent en hoe Liander en de overheid deze problemen willen oplossen.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.