Sinds maart is er in Velsen maar weinig regen gevallen. Dit betekent dat we te maken hebben met een periode van droogte. Dit komt door de gevolgen van klimaatverandering. Lange droge periodes wisselen periodes van extremere neerslag af. Dit heeft gevolgen voor het groen in onze gemeente. Met name jonge planten en bomen hebben last van de langdurige droge periodes.

Als gemeente zijn we voortdurend bezig om te zoeken naar klimaatbestendige oplossingen om ons groen gezond te houden.  Zo is het nodig om jonge bomen water te geven en planten we boomsoorten en beplanting die beter tegen droogte en tijdelijke piekbuien kan.

Watergeven

Tijdens droge periodes geeft de gemeente jonge bomen en planten de eerste twee jaar water om ze in leven te houden. Tijdens langere periodes van droogte blijven we dit doen en dat betekent dat u ons vaker de bomen water zult zien geven.

Dit jaar zijn we al vroeg in het seizoen begonnen omdat het al vanaf maart erg weinig regent. Het is een hele klus om tijdens een droge periode alleen de jonge bomen en planten water te geven. Het is dan ook niet mogelijk  om alle planten en bomen water te geven en het  is onvermijdelijk dat er op sommige plekken, met deze droogte en zonkracht,  toch bomen en planten dood gaan. Gelukkig kunnen de meeste oudere bomen en planten goed met hun wortels bij grondwater en overleven deze de droge periodes wel.

Wat als er toch bomen dood gaan?

Wij maken keuzes op welke locaties het meest noodzakelijk is  om water te geven. Een enkele plant die dood gaat is niet altijd meteen reden om het hele vak water te geven. Dit wordt in de gaten gehouden door onze medewerkers. In het najaar gaan we bekijken op welke plekken we dode bomen en planten moeten vervangen.  Uiteindelijk kunnen we helaas niet voorkomen dat er een aantal bomen en planten doodgaan tijdens droge periodes. Dit hoort bij de veranderingen die het klimaat doormaakt.

Wat kunt u zelf doen?

Mocht u zien dat jonge bomen geen water krijgen, kunt u dat bij ons melden. Mogelijk hebben we een locatie over het hoofd gezien.

U kunt als bewoner ook zelf een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving waar bomen en planten beter kunnen overleven. Door in uw tuin tegels te vervangen voor groen, zorgen we ervoor dat regenwater niet direct in het riool terechtkomt maar opgenomen wordt in de bodem. Met dit ondergronds opgeslagen water kunnen bomen een droge periode makkelijker overleven. Kijk voor tips op de website www.operatiesteenbreek.nl of op www.velsen.nl/duurzaam-velsen