Driehuis is een plek waar het fijn wonen is. Bewoners zijn betrokken bij hun omgeving en kennen elkaar. Dat is iets om trots op te zijn.

Maar Driehuis staat ook voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het overgaan naar andere vormen van energie, de toename van het aantal woningen, toenemende drukte en het behoud van het groene karakter.

Daarom wordt de Dorpsdialoog Driehuis georganiseerd. Een serie gesprekken over de toekomst van Driehuis.

De startbijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 25 februari om 19:00 uur op het Ichthus Lyceum (Wolff en Dekenlaan 1 te Driehuis).

Bijeenkomst 31 maart geannuleerd

De tweede bijeenkomst was gepland op 31 maart. Deze gaat niet door. Dit is besloten naar aanleiding van de maatregelen die door het rijk zijn genomen om het coronavirus niet verder te verspreiden. Er is nog geen vervolgdatum bekend. 

Digitaal meedoen aan Dorpsdialoog

De Dorpsdialoog van 31 maart is afgelast. Het is wel mogelijk om digitaal mee te doen met de Dorpsdialoog Driehuis. Doe mee door je online te registeren.

Organisatie

De Dorpsdialoog Driehuis wordt georganiseerd door de gemeente Velsen in samenwerking met Inbo. Bij de voorbereiding is ook het Wijkcomité Driehuis betrokken.

Woont u in Driehuis en wilt u meepraten? Meld u dan via wonen@velsen.nl.