Veiligheidsregio’s en gemeenten in Nederland moeten voor doorstroomlocaties het maximale aantal bezoekers vaststellen dat tegelijkertijd kan worden toegelaten op de locatie. Dit is een van de nieuwe maatregelen die 29 september in het hele land is ingegaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het maximum aantal personen van 30 in binnenruimtes en 40 in buitenruimtes geldt niet voor doorstroomlocaties, mits de beheerders maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt en zij zich aan de afspraken houden die zij met de veiligheidsregio hebben gemaakt. Bij de bepaling van het maximum aantal personen bij een doorstroomlocatie wordt rekening gehouden met de oppervlakte van de locatie en de mogelijkheid om de maatregelen te kunnen naleven, zoals de 1,5 meter onderlinge afstand.

Wat is een doorstroomlocatie?

Met een doorstroomlocatie wordt een locatie bedoeld waarbij een doorstroom is van bezoekers, zoals in dierentuinen en bij kermissen.

Doorstroomlocaties:

 • zijn locaties waar de bezoekers lopend een route afleggen
 • hebben één ingang en één uitgang
 • werken met tijdslots en reserveringen
 • hebben een protocol voor het naleven van alle RIVM- en branche-richtlijnen.

Voorbeelden van doorstroomlocaties zijn: bibliotheken, musea, dierentuinen en kermissen. De volgende voorbeelden vallen in ieder geval niet onder de noemer doorstroomlocaties: arcadehallen, casino's, congreszalen, horeca, indoor-speeltuinen, vergaderlocaties, zwembaden. Voor de detailhandel geldt een uitzondering: winkeliers hoeven zich niet te melden bij de veiligheidsregio om het maximale aantal bezoekers vast te stellen, mits zij een deurbeleid hanteren waardoor de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en het binnen niet te druk wordt.

Aanmeldprocedure

Beheert u zo’n doorstroomlocatie in Velsen? Meld u dan bij ondernemersloket@velsen.nl met een voorstel voor het maximale aantal bezoekers. Houd daarbij hierbij rekening met de maatregelen die zijn vastgesteld in de noodverordening. Bekijk de recente noodverordening op vrk.nl/Coronavirus.

Wij als gemeente toetsen het voorstel en adviseren vervolgens de voorzitter van de veiligheidsregio over het te nemen besluit.

Wat moet u aanleveren?

Stuur in de bijlage in ieder geval de volgende zaken mee: 

 • Vloerplan + beschikbaar vloeroppervlak bezoekers
 • Maximaal aantal gelijktijdige bezoekers
 • Uitgangspunt: 5 m² looproute per bezoeker
 • Sanitaire voorzieningen
 • Hygiënemaatregelen

Laat verder zien dat uw plannen:

 • Voldoen aan richtlijnen RIVM
 • Voldoen aan richtlijnen branche
 • Ervoor zorgen dat de maatregelen nageleefd kunnen worden, zoals de 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Voldoen aan de overige voorwaarden voor een samenkomst.

Meer informatie

Neem voor vragen over dit onderwerp of over de aanmeldprocedure contact op met ondernemersloket@velsen.nl