U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze vergadering en de zaal waar de sessies plaatsvinden. Of klik op onderstaande linken.

Wat zijn sessies?

In de sessies komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de orde zoals integratie participatie statushouders, bestemmingsplan IJmuiden-Oost, een aanpassing parkeernormenbeleid 2015, gezondheidsbeleid, toekomstperspectief kust en innovatiefonds MKB Velsen. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over neemt.

Inspreken kan tijdens de sessies

Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.

Sessies in de raadzaal

Sessies in de Schoonenbergzaal

Sessies in de Rooswijkzaal