U bent van harte welkom om vanaf 19.30 uur de Begrotingssessie bij te wonen in de raadzaal. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze sessies. Of klik op onderstaande link.

De gemeenteraad bespreekt de Begroting 2019 in een raadsbrede sessie waarbij alle gemeenteraadsleden aanwezig zijn. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Er staat in waar de gemeente het komend jaar geld aan wil uitgeven en waar de inkomsten vandaan komen.

Geld

De Begroting 2019 is gebaseerd op de perspectiefnota 2018 die in juli door de gemeenteraad is vastgesteld. De in maart gekozen raadsleden hebben een raadsakkoord vastgesteld waarin zij een aantal belangrijke thema’s hebben benoemd voor de komende periode. Tijdens de sessie op 13 september zijn de eerste concrete voorstellen van de uitwerking van het raadsakkoord besproken. De raad oordeelt in deze raadsbrede Begrotingssessie of ook deze voorstellen van het college in de Begroting 2019 worden opgenomen.

De behandeling in deze sessie is niet bedoeld om technische vragen te stellen aan de collegeleden, maar om politieke vragen te stellen. Daarnaast geven de fracties een eerste oordeel waardoor de politieke verschilpunten boven water komen. Dit kan ook het benadrukken van politieke speerpunten betekenen. Het raadsdebat over de Begroting 2019 is in de raadsvergadering op donderdag 8 november 2018. Aan het eind van het raadsdebat stelt de gemeenteraad de Begroting 2019 vast.

Inspreken kan tijdens de sessie

Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail: griffie@velsen.nl (link stuurt een e-mail) met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.

Voor meer informatie zie

De Begrotingssessie en PDFBegroting 2019 in het kort