Aankomende donderdag 17 mei a.s. wordt in een raadsbrede sessie het concept raadsakkoord besproken. In het Raadsakkoord staan de maatschappelijk opgaven (niet de oplossingen) geformuleerd waar de gemeente de komende jaren aan gaat werken. 

Inwoners en belanghebbenden kunnen zoals gebruikelijk inspreken bij deze sessie.

In de sessie worden de eerste contouren van het raadsakkoord en de uitkomsten van de flitspeiling gepresenteerd. Alle politieke partijen kunnen dan ook vanzelfsprekend hun input leveren. Belangstellenden kunnen, zo wordt door de werkgroep voorgesteld, meepraten via een open microfoon waarmee iedereen een bijdrage kan leveren aan de lopende discussie. Rekening houdend met de tijd en het aantal insprekers proberen we iedereen aan het woord te laten komen. 

Als voorzet op de discussie over de opgaven kunt u denken aan de volgende items:

  • zorg in de eigen vertrouwde omgeving
  • regionaal samenwerken
  • schone en veilige wijken
  • goede culturele voorzieningen
  • goede huisvesting voor iedereen
  • economische ontwikkeling
  • kansrijk onderwijs
  • werk(en) aan een duurzame samenleving
  • goed vervoer voor iedereen, zowel per auto, fiets als openbaar vervoer. 

Nadrukkelijk wordt u verzocht ook zelf een onderwerp te benoemen dat ontbreekt. 

Wilt u inspreken? 

Dan kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie via telefoonnummer 0255 - 567502. Dit kan ook via griffie@velsen.nl. Vermeld dan wel uw naam, telefoonnummer en het onderwerp raadsakkoord waarover u wilt inspreken. De griffie neemt dan contact met u op.

De sessie wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 19:30 uur.