Donderdag 16 november raadsessies over o.a. woningbouw en flexwoningen

08 november 2023
Gemeenteraad

Donderdagavond 16 november heeft de gemeenteraad vier sessies. Ze gaan over woningbouwlocaties, flexwoningen, het Noordzeekanaalgebied en welstandsbeleid. U bent van harte welkom in het gemeentehuis om bij de sessies te zijn, ze zijn ook online live te volgen. Bij de sessies kunt u inspreken.

Flexwonen in Velsen (Raadzaal 19.30u – 21.00u)

Het college wilde circa 150 flexwoningen bouwen. De woningen zijn voor doelgroepen die het extra moeilijk hebben om aan een woning te komen.
Het college heeft uitgebreid onderzoek gedaan om de flexwoningen, binnen de kaders van de raad, te realiseren. Na overleg met de corporaties blijkt dat het financieel niet haalbaar is om flexwoningen te bouwen.  Het grootste struikelblok is dat de woningen maar 15 jaar blijven staan. Het onderzoek naar flexwonen is nu stopgezet.
Het college heeft alternatieven bedacht om de flexwoningen toch te realiseren. Het college wil echter eerst van de raad een advies over hoe nu verder.

Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied (NZKG) (Schoonenbergzaal 19.30u – 21.00u)

De afgelopen 2 jaar werkte  de gemeente Velsen, samen met het Rijk en de regio,  aan het ‘ontwikkelperspectief NZKG’. In het perspectief worden de thema’s gezonde leefomgeving, haveneconomie, circulaire economie, energietransitie, landschap & ecologie, woningbouw en water tegen elkaar afgewogen. Het college heeft een conceptreactie gemaakt op het ontwikkelperspectief. De raad wordt gevraagd om een advies te geven over het ontwikkelperspectief.

Omgevingsvisie Velsen 2040 – woningbouwlocaties (Raadzaal 21.30u – 23.00u)

De gemeente Velsen werkt aan een omgevingsvisie. Onderdeel van deze visie is het thema wonen. In dat kader worden de woning- bouwlocaties bepaald waar tot 2040 ruimte is voor aanvullende woningbouw. Het is aan de raad om de strategische keuzes voor de Omgevingsvisie Velsen 2040 te maken. De keuzes over woningbouwlocaties is daar één van. Tijdens deze sessie gaat het voor de raad om een beeld te vormen over de voorstellen die het college doet
1. de inzet op locatie Kustplaats IJmuiden af te schalen en deze locatie in de wachtstand te zetten
2. om locatie Grote Buitendijk in Velserbroek juist naar voren te halen als gewenste woningbouwlocatie
3. om locatie Zuidwestrand Driehuis, ook bekend als RKVV Velsen, te verplaatsen als mogelijke woning-bouwlocatie op de lange termijn te bestempelen. Op korte termijn betekent dit dat RKVV Velsen zich op een toekomst op de huidige locatie kan richten.

Herziening welstandsbeleid (Schoonenbergzaal 21.30u – 23.00u)

In het voorjaar heeft de raad een motie aangenomen: ‘Laat inwoners stemmen op architectuur in eigen wijk’. Daarin stelt de raad dat de welstandsnota vernieuwd moet worden. In deze sessie kan de raad uitgangspunten en advies over de nieuwe nota aan het college meegeven.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om bij de sessies aanwezig te zijn. Ze zijn in het gemeentehuis aan het Plein 1945. De sessies zijn ook live te volgen (en terug te kijken) via velsen.notubiz.nl/live.

Inspreken
U kunt bij de sessies inspreken. Als u dit wilt doen dan kunt u zich tot uiterlijk 16 november 12.00 uur aanmelden bij de griffie (griffie@velsen.nl /0255 567251).

Meer informatie over de raad (waaronder de agenda’s van de vergaderingen) vindt u op www.velsen.nl/gemeenteraad.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.