U bent van harte welkom om vanaf 19.30 uur de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze sessies. Of  klik op onderstaande linken.

In de sessies van 15 november bespreekt de raad het Rekenkamerrapport Subsidies in Velsen, Controle en toezicht op gesubsidieerde instellingen,Regiorijder en leerlingenvervoer, Project Kustplaats IJmuiden aan Zee en Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Prestatieafspraken Velsen 2017-2021 (2019).

Inspreken kan tijdens de sessies

Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567251 of via de mail: griffie@velsen.nl (link stuurt een e-mail) (link stuurt een e-mail) met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.

Voor meer informatie zie de agenda's

De sessies in de raadzaal

De sessies in de Schoonenbergzaal

De sessies in de Rooswijkzaal

Pano raadzaal okt 2018