U bent van harte welkom om vanaf 19.30 uur de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze sessies. Of  klik op onderstaande linken.

In de sessies van 14 maart bespreekt de raad:

  • Analyse volkstuinen De Biezen Cultuurvisie Velsen
  • Veilig in Velsen
  • De ideale Buitendienst
  • Start- en participatiedocument Velserbroekse Dreef 10
  • Mobiliteitsagenda Velsen

Inspreken tijdens de sessies

Bij de sessies over “de ideale buitendienst” en “mobiliteitsagenda Velsen kan niet worden ingesproken.

U kan wel tot donderdag 14 maart, 12.00 uur een schriftelijke reactie geven via griffie@velsen.nl. De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog vóór de vergadering.

Aanmelden

Aanmelden om in te spreken bij de andere sessies kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567251 of via de mail: griffie@velsen.nl (link stuurt een e-mail) met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op. Voor meer informatie zie:

De sessies in de raadzaal

De sessies in de Schoonenbergzaal

De sessies in de Rooswijkzaal