De sessies van de gemeenteraad Velsen beginnen weer. U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze vergadering en de zaal waar de sessies plaatsvinden. Of klik op onderstaande links.

Welke sessies?

In de sessies van 13 september worden de volgende onderwerpen besproken: Bestemmingsplan Orionweg, Fonds Sociaal-culturele basisinfrastructuur, Citymarketing in 2019, en het Procesvoorstel politiek-bestuurlijke ambities in de begroting 2019.  Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over neemt.

Inspreken kan tijdens de sessies

Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255- 567251 of via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.