Op 18 en 19 april organiseert de stichting Nederland Zoemt de Nationale Bijentelling. Wilt u in Velsen ook uw steentje bijdragen?  Doe dan mee! Tel een halfuurtje in uw eigen tuin!

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving van bloemen en planten. Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen. Deze cijfers zijn heel belangrijk, omdat de onderzoekers op basis van die resultaten weten hoe ze de bijen het beste kunnen helpen.

Aanmelden

Kom ook in actie voor de wilde bij en help de bij te beschermen. Voor instructies en aanmelden kunt u terecht  op de website van de Nationale bijentelling.

Groen in Velsen

In 2018 heeft gemeente Velsen zich aangesloten bij Nederland Zoemt. Dit betekent dat Velsen zich inzet voor een bijvriendelijke openbare ruimte. We plaatsen bijvoorbeeld bijvriendelijke planten en maaien op een natuurvriendelijke manier. De komende jaren blijven we ons inzetten om onze openbare ruimte aantrekkelijker te maken voor bijen.

afbeelding van nationale bijentelling