OPROEP Velsen Lokaal

Op dinsdag 17 april vindt een openbare raadsbijeenkomst  plaats waarin de informateur van Velsen Lokaal, Nathanael Korf, terugkoppeling geeft over de gesprekken uit de informatiefase van de coalitievorming, bekend maakt met welke partijen Velsen Lokaal een mogelijke coalitie voor ogen heeft en het proces voor de formatiefase toelicht.

De vergadering begint om 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.