U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal in Velsen.

Wat doet de IJmondcommissie?

De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken de raadsvoorstellen over regionale onderwerpen in de IJmondcommissie. Daarna nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen over deze raadsvoorstellen een besluit.

Tijdens deze IJmondcommissie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Verordening maatschappelijke ondersteuning IJmondgemeenten 2018
  • Verordening Jeugdhulp IJmondgemeenten 2018
  • Vernieuwing (cliënten-)participatie in het sociaal domein
  • Herziene begroting IJmond Werkt! 2017-1 en herziene primaire begroting 2018 & meerjarenraming 2019 t/m 2021 inclusief werkplan 2018 IJmond Werkt!
  • Zienswijzen IJmondgemeenten Plan MER Verbinding A8-A9; verschillen en vervolgprocedure
     

Inspreken

Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail: griffie@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.

Agenda IJmondcommissie