U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen in de raadzaal van Beverwijk.

Wat doet de IJmondcommissie?

De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken de raadsvoorstellen over regionale onderwerpen in de IJmondcommissie. Daarna nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen over deze raadsvoorstellen een besluit.

Tijdens deze IJmondcommissie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Snelfietsroute IJmond
  • Verordening (cliënten) participatie sociaal domein
  • Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018

Inspreken

Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail: griffie@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.

Agenda IJmondcommissie