Kunt u als automobilist, fietser, voetganger overal goed komen in Velsen? Welke verkeersproblemen en parkeerproblemen ervaart u? Of heeft u een idee over hoe verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid of het openbaar vervoer anders kan? Hoe verplaatsen we ons in de toekomst?

De gemeente Velsen start met het maken van een nieuw Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) voor de periode 2018 - 2030. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen op het gebied van parkeren en/of verkeer in Velsen. 

Denk mee!

Denk mee via de enquête: Verkeer en parkeren in Velsen.

Inloopavonden

Er worden ook inloopavonden georganiseerd. Kom u ook?
Deze avonden zijn altijd tussen 19.30 en 21.00 uur op de volgende locaties:

Inloopavonden

Datum Locatie
21 november Burgerzaal gemeentehuis IJmuiden
22 november  De Brulboei IJmuiden
27 november  Zee- en Havenmuseum IJmuiden
29 november Rabobank IJmond Stadion Velsen-Zuid
12 december  Het Polderhuis - Velserbroek
13 december Café de Wildeman – Santpoort-Noord