Er komt een lokaal Sportakkoord aan voor Velsen. Het doel van het Sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Er gebeuren al heel veel goede dingen in Velsen op het gebied van sport & bewegen. Met veel energie worden eeuwenoude sporten of juist nieuwe initiatieven aangeboden. Met het lokale Sportakkoord kan dat nog meer worden aangevuld en versterkt. Sport betekent namelijk veel meer dan alleen een gezellige en ontspannen vrijetijdsbesteding. Sport draagt bij aan de gezondheid, ontmoeting, levendigheid en is daarmee een belangrijk middel om inwoners in de gemeente met elkaar te verbinden.

Sport verder brengen

De samenleving is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt van sport om hierin mee te bewegen. Samen met vrijwilligers, sportaanbieders, gemeente Velsen, onderwijs, welzijn, zorg, en ondernemers bespreken we wat we met sport willen bereiken in Velsen. Ook initiatieven van inwoners, buurtsportcoaches, maatschappelijke organisaties, individuele sporter, fysiotherapeuten spelen hierbij een belangrijke rol.

Een inspiratiesessie om mee te denken

Sportformateurs Rianne Schenk en Emma Poelman begeleiden het tot stand komen van het lokale Sportakkoord. Zij gaan de komende tijd in gesprek met belanghebbenden en op zoek naar ideeën over sport en bewegen. Om een effectief en gedragen sportakkoord te formeren is samenwerking nodig met iedereen die ideeën heeft over wat er goed gaat en beter kan in Velsen. Daarvoor wordt op maandagavond 9 maart een interactieve inspiratiesessie georganiseerd. Deze vindt plaats in de kantine van Sporthal Het Polderhuis, Vestingplein 58, 1991 RK Velserbroek. Inloop is vanaf 18.00 uur en de gemeente zorgt voor een maaltijd. Aanmelden kan via de mail: sportakkoordvelsen@gmail.com. Iedereen is welkom om mee te praten!

Akkoord van en voor de inwoners

Als het Sportakkoord eind mei klaar is, gaan we de plannen die daarin staan uitvoeren. Daarmee verleiden we nog meer mensen om met veel plezier (vaker) te sporten en te bewegen.

Lees meer over het landelijke Sportakkoord