De gemeente Velsen wil het Sportpark Schoonenberg multifunctioneler, toegankelijker en groener maken. Om direct omwonenden hierover te informeren en een toelichting te geven op de eerste schetsontwerpen, vond maandagavond 27 januari jl. een goed bezochte inloopbijeenkomst plaats in het clubhuis van KHC Strawberries.

Inwoners konden ook aangeven wat zij van het schetsontwerp vinden. Het schetsontwerp en het plan werken we nu verder uit. Voordat het wordt aangeboden aan de gemeenteraad kunnen omwonenden en andere belangstellenden hier nog een keer over meedenken.

Heeft u een idee of een mening?

Was u niet in de gelegenheid de inloopbijeenkomst te bezoeken, maar heeft u wel een idee of wilt u uw mening  laten weten, mail dan naar info@velsen.nl.  Meer informatie kunt u vinden op Herontwikkeling Sportpark Schoonenberg-Waterloo