Op woensdag 21 maart is door 51,89 % procent van de stemgerechtigde inwoners van Velsen een stem uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

De officiële uitslag is op vrijdag 23 maart vastgesteld door het centraal stembureau:

Politieke partij

Aantal zetels

Velsen Lokaal

6

Democraten 66 Velsen

5

VVD

4

LGV

4

CDA

3

Forza! IJmond

3

GROENLINKS

3

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

2

SP (Socialistische Partij)

2

ChristenUnie

1

Hertelling

De lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Velsen, Marianne Steijn, heeft vandaag, vrijdag 23 maart, om een hertelling van de stemmen gevraagd aan het centraal stembureau. Dit gebeurde tijdens de openbare zitting waarin het centraal stembureau de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vaststelt en bekend maakt.

Hertelling is mogelijk als een ernstig vermoeden bestaat dat door een of meer stembureaus bij het tellen van de stemmen fouten zijn gemaakt. Deze kunnen van invloed zijn op de zetelverdeling. Een hertelling kan zowel voor alle als voor één of meer stembureaus plaatsvinden.

Na het tellen van de stemmen op de kandidaten en na het verdelen van de restzetels bleek dat de Partij van de Arbeid in de gemeente Velsen drie stemmen tekort kwam voor een derde zetel. Tijdens de voorlopige uitslag op de verkiezingsavond leek het dat de Partij van de Arbeid drie zetels zou halen. Gisteren bij de voorlopige uitslag op kandidaatsniveau waarbij ook de restzetels waren verdeeld bleek dat ze in aanmerking kwamen voor twee raadszetels.

Na het aanhoren van het verzoek om hertelling hebben de leden van het centraal stembureau besloten dat het niet mogelijk is om tot hertelling over te gaan omdat volgens het centraal stembureau niet aan alle voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Er zijn namelijk geen onregelmatigheden tijdens het verkiezingsproces geconstateerd. Een klein verschil is op zich namelijk geen reden om hertelling toe te staan.

Bij alle stembureau’s is het proces goed gegaan. Haar bezwaar zal voor de volledigheid worden meegestuurd met de processen-verbaal naar de Kiesraad.

PDFProces-verbaal vaststelling uitslag_GR2018_Velsen.pdf