Iedere maand gaan er twee partijen met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp. Deze maand Bas Koppes (VVD) en Sander Smeets (D66V) over het maatschappelijk vastgoed in Velsen.

Afbeelding met de raadsleden Bas Koppes, VVD, en Sander Smeets, D66.

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met het maatschappelijk vastgoed?

Koppes:

Maatschappelijk vastgoed is een verzamelnaam voor gebouwen, zoals buurthuizen, scholen, bibliotheken en theaters. De VVD Velsen is voorstander van multifunctionele panden, gevormd naar de behoeftes van verenigingen en gebruikers. De gemeenteraad moest besluiten over een voorstel om deze gebouwen beter te benutten, te vormen naar de behoefte en toekomstbestendiger te maken. Iets wat dus goed aansluit bij het VVD standpunt.

Smeets:

Het maatschappelijk vastgoed gaat over alle gebouwen waarmee de gemeente haar maatschappelijke doelen wil bereiken. D66Velsen is blij dat we bekijken hoe we beter kunnen omgaan met ons maatschappelijk vastgoed.

 

Wat vinden jullie van het voorstel van het college?

Koppes:

Het voorstel ging over onderzoek en investeringen die nodig zijn voor het bereiken van de gestelde doelen. Een toekomstbestendige bibliotheek Velserbroek vormde ook een deel van het voorstel, waarbij een reservering van 2,2 miljoen euro voor een ingrijpende verbouwing werd gevraagd. Een hoop geld in deze tijd.

Smeets:

We zijn wij kritisch over het resultaat. Het college heeft er ruim twee jaar over gedaan, maar een duidelijke visie ontbreekt. D66Velsen wil ons maatschappelijk vastgoed baseren op de gewenste functies en maatschappelijke ambities, maar deze analyse mist volledig. Toch vraagt het college, in tijden van bezuinigingen, 2,2 miljoen om de bibliotheek in Velserbroek “multifunctioneel” te maken, zonder onderliggende visie waarom juist dat nodig is.

Wat hebben jullie nu gedaan om het voorstel beter te maken?

Koppes:

De VVD Velsen heeft een verbetervoorstel (amendement) ingediend, samen met de LGV. Dit amendement zorgde voor betere sturing op het tijdspad, het gebruik en op het budget van de bibliotheek verbouwing. Daarnaast zorgt ons amendement voor een nieuw inhoudelijk uitgewerkt voorstel waarmee de gemeenteraad de verbouwing binnen twee jaar nog kan goed- of afkeuren. Het VVD amendement is gelukkig met brede steun aangenomen!

Smeets:

D66Velsen vindt dat je beter een goed besluit kan nemen, dan een snel besluit. D66Velsen heeft daarom voorgesteld eerst naar de maatschappelijke behoeften te kijken en daarna pas besluiten te nemen over ingrijpende projecten. Een gebrek aan integrale visie en heldere kaders heeft in het verleden al vaker tot problemen geleid. D66Velsen leert liever van fouten uit het verleden, dan ze te blijven maken.