Iedere maand gaan er twee partijen met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp. Deze maand Joost Bleekman (Velsen Lokaal) en Ferry Levasier (Forza! IJmond) over woningbouw.

Foto van Ferry Levasier van Forza en Joost Bleekman van Velsen Lokaal

We hebben het over woningbouw, waarom is dat zo belangrijk?

Bleekman: In Velsen hebben we een grote woningbouwopgave gekregen, een paar duizend woningen in heel de gemeente Velsen is een flink aantal. Voor deze woningen zal een geschikte locatie gevonden moeten worden en zal gekozen moeten worden wat voor woningen dit worden.
Levasier: Het is een feit dat we in Velsen een woningen tekort hebben. In de gemeente zijn er genoeg plekken waar we kunnen bouwen, alleen zijn de meningen verdeeld of deze plekken ook gewenst zijn. Denk maar aan het stukje duin bij de Ampèrestraat of als voorbeeld het bouwen op plekken waar natuur is.

Wat moet er volgens jullie gebeuren met woningbouw en huisvesting?

Levasier: Waar we voor moeten waken is dat de gemeente en met name Velsen Noord en IJmuiden niet twee kernen worden waar alleen hoogbouw gebouwd staat. Als gemeente moeten we in 2021 met urgentie woonruimte bieden aan 106 nieuwe statushouders waar geen woningen voor zijn, met als gevolg dat onze jeugd nog langer moeten wachten om kans te maken op een woning.
Bleekman: Hoe we bouwen en waar we bouwen is in de gemeenteraad veel discussie over. Bouwen we in de groene zones tussen de kernen of moeten we verstedelijken met hoogbouw? Dit zijn vragen waar we ons in de raad al lang over buigen. Velsen Lokaal is voorstander van het behoud van zoveel mogelijk groen tussen de kernen maar ziet ook dat alleen binnenstedelijk bouwen een onmogelijke opgave wordt. We staan als Velsen Lokaal open voor een discussie over bouwen in het groen, of zelfs achter de Ampèrestraat in IJmuiden. Wel zullen we ons inzetten om hier te bouwen naar de omgeving. Wij zien kansen voor een ecologische, duurzame en volledig energieneutrale en autoluwe woonwijk.

Wat willen jullie tot slot nog meegeven?

Levasier: Forza! is niet tegen het bieden van hulp aan mensen, we moeten alleen onze toekomst (de jeugd) en onze eigen inwoners NIET uit het oog verliezen. Het bouwen van nieuwe woningen is noodzakelijk & het opnieuw kijken naar de urgentie op woningen moet worden aangepast of verdwijnen. Zo wordt iedereen gelijk behandeld
Bleekman: We zien als Velsen Lokaal mooie kansen om te vernieuwen en verduurzamen in de huidige en komend woningaanbod. Er zal goed gesproken en onderzocht moeten worden met onze inwoners voor geschikte locaties voor woningbouw in samenhang met verkeer, industrie, groen en de samenstelling van de wijk of dorpskernen. Samen werken aan een mooie gemeente.