De recycle-tarieven bij hoogbouw

Restafval doet u in een ondergrondse restafvalcontainer. Iedere keer dat u een restafvalzak in de container doet, betaalt u hier een bedrag voor.

De tarieven voor het variabele deel van het recycletarief zijn per 1 januari 2023:

•    Een restafvalzak in de container met een 30 liter opening kost per keer € 0,55.
•    Een restafvalzak in de container met een 60 liter opening kost per keer € 1,10.

Bewoners van hoogbouwwoningen betalen een lager tarief per restafvalzak dan bewoners van laagbouwwoningen omdat ze geen plastic, blik en drinkpakken (PBD) gescheiden weg kunnen gooien. Zij hebben daardoor meer restafval. Via een nascheidingsinstallatie haalt HVC het PBD uit het restafval van de hoogbouwwoningen.

Vragen over afval scheiden

U kunt uw plastic, blik en drinkpakken wel scheiden en deze waardevolle grondstoffen gratis kwijt in de ondergrondse containers in de wijk of bij supermarkten. Dit geldt ook voor glas, papier en textiel. Op die manier houdt u minder restafval over en houdt u het variabele bedrag van de afvalstoffenheffing laag. 

Heeft u vragen over welk afval in welke ondergrondse container thuishoort of hoe u het beste afval kunt scheiden? Kijk op HVCgroep.nl of download direct de afvalapp van HVC.

Afvalcoaches van HVC

Afvalcoaches van HVC geven in de verschillende woonkernen voorlichting over het scheiden van afval. Bij hen kunt u ook terecht met al uw vragen over het recycle-tarief en afval scheiden. Via de klantenservice van HVC kunt u eventueel een afspraak met een afvalcoach maken.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.