De recycle-tarieven bij hoogbouw

Restafval doet u in een ondergrondse restafvalcontainer. Iedere keer dat u de restafvalcontainer opent, betaalt u hier een bedrag voor.

De tarieven voor het variabele deel van het recycletarief worden per 1 januari 2023: 
•    Een restafvalzak van 30 liter kost per keer € 0,55.
•    Een restafvalzak van 60 liter kost per keer € 1,10.

Bewoners van hoogbouwwoningen betalen een lager tarief per restafvalzak dan bewoners van laagbouwwoningen omdat ze geen plastic, blik en drinkpakken (PBD) gescheiden weg kunnen gooien. Zij hebben daardoor meer restafval. Via een nascheidingsinstallatie haalt HVC het PBD uit het restafval van de hoogbouwwoningen. 

Afval scheiden

Heeft u vragen over welk afval in welke bak moet of hoe u het beste afval kunt scheiden? Lees meer over afval scheiden op HVCgroep.nl of download direct de afval-app van HVC: iOS app of Android app.

Afvalcoaches van HVC geven in de verschillende woonkernen voorlichting over het scheiden van afval. Bij hen kunt u ook terecht met al uw vragen over het recycle-tarief en afval scheiden.

Containers voor kleine en grote restafvalzakken

Op plekken waar nu 2 ondergrondse restafvalcontainers naast elkaar staan, krijgt 1 van de 2 containers een kleinere opening, zodat er restafvalzakken van maximaal 30 liter in passen. Dit gebeurt voor 1 januari 2023. De andere container houdt de huidige opening voor restafvalzakken van 60 liter.

In 2023 komen op meer plekken containers met een kleinere opening voor restafvalzakken van 30 liter. In totaal krijgen 100 restafvalcontainers een kleinere opening voor restafvalzakken van maximaal 30 liter. 

Storing klep restafvalcontainers

Het gebeurt soms dat de klep van de ondergrondse container vastzit. U hoort dan vaak wel een klik als u met uw afvalpas de container probeert te openen. In dat geval betaalt u hier niet voor. Het systeem registreert alleen afval op uw afvalpas als de klep helemaal open en dicht gaat. Meld een storing aan klantenservice@hvcgroep.nl of via klantenservice HVC of bel naar 0800 0700.

Dumping van afval

We zetten extra handhavers in. Zij proberen bij dumpingen te achterhalen wie dit heeft gedaan. Die persoon wordt aangesproken en kan een boete krijgen van € 100 en € 9 administratiekosten.

Extra containers GFE

HVC plaatst extra containers voor groente, fruit- en etensresten (GFE) zodat u uw afval nog beter kunt scheiden.

Volle restafvalzak aanbieden

Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval. Het variabele tarief wordt bepaald door het aantal keer dat u een restafvalzak in de ondergrondse container gooit. Hierbij is er een tarief voor een kleine klepopening voor restafvalzakken van 30 liter en een tarief voor een grote klepopening voor zakken van 60 liter.

Als u een klein afvalzakje van 10 liter in de bak voor 30 liter gooit, wordt het tarief voor een restafvalzak van 30 liter gerekend. Het is aan te raden om alleen een volle zak restafval van 30 of 60 liter weg te gooien. Wanneer u elke dag een klein zakje restafval weggooit, betaalt u meer dan nodig is.

Stankoverlast ondergrondse containers

De nieuwe containers voor groente-, fruit- en etensresten (GFE) laten we regelmatig goed schoonmaken. Voordeel van het goed scheiden van GFE is dat het restafval in uw vuilnisbak veel minder stinkt.

Privacy

Privacy is een belangrijk aandachtspunt. In de afvalpas zit een chip. Deze chip houdt bij hoe vaak u een restafvalzak in de ondergrondse container weggooit. De chip is via een nummer gekoppeld aan uw postcode en huisnummer. Aan het nummer ziet niemand van wie de afvalpas is. Bij HVC wordt het aangeboden restafval per chipnummer gekoppeld aan een huisadres. Deze gegevens komen terecht bij de Belastingsamenwerking Gouwe en Rijnland. Zij verrekenen de belastingaanslag met u. Lees meer informatie over privacy op HVC.

Bijdrage voor ophalen grof afval

Ook grof afval willen we beter scheiden, want er zitten veel waardevolle materialen in die we goed kunnen hergebruiken. Daarom stimuleren we inwoners hun grof afval zelf in te leveren op het afvalbrengstation. Wanneer we grof afval bij u thuis ophalen, wordt het niet gescheiden. Het afval wordt allemaal bij elkaar samengeperst in de vrachtwagen en verbrand. Het kan dan niet worden hergebruikt én het ophalen van grof afval kost extra geld.

Vanaf 1 januari 2023 betaalt u 15 euro per keer voor het laten ophalen van grof afval. Als u het zelf wegbrengt naar het afvalbrengstation is het gratis. U kunt hiervoor zelfs een gratis aanhangwagen lenen. Het laten ophalen van grof groenafval (takkenroute) en elektrische apparaten, zoals wasmachines, blijft gratis. Maak online een afspraak of neem contact met de klantenservice van HVC

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.