Cruyff Court Velsen-Noord

foto cruyff court voetbalveldje met logo cruyff foundation

De Cruyff Foundation bood begin 2021 de mogelijkheid een Cruyff Court aan te leggen in Velsen-Noord. Een Cruyff Court is een openbaar voetbalveld met kunstgras. Het is een veilige plek waar kinderen elkaar ontmoeten en samen spelen. Dit past goed bij de visie en het beleid van de gemeente Velsen om jongeren in Velsen de kans te geven om in de openbare ruimte te sporten en te bewegen. 

luchtfoto van de locatie van het cruyff court in het park

De Cruyff Court wordt aangelegd in het park aan de Grote Hout- of Koningsweg.  Met het aanleggen van de voetbalkooi wordt ook het park heringericht. 

Planning

Donderdag 11 mei start de aannemer KSP-Kunstgras met de aanleg van het kunstgras. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer in opdracht van de Cruyff Foundation en gemeente Velsen. 

De aannemer voert het werk in één fase uit zodat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden. Afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken duren de werkzaamheden tot eind juni. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanbrengen van de fundering, het plaatsen van hekken en het leggen van kunstgras.

Bereikbaarheid

De Grote Hout- of Koningsweg blijft toegankelijk. De aannemer maakt enkel gebruik van de weg tijdens het laden en lossen.

Inspraakrapportage en definitief ontwerp

In oktober 2022 hebben wij met bewoners aan de deur en tijdens een inloopavond gesproken. Er zijn inspraakreacties achter gelaten. Aan de hand van deze reacties is er een inspraakrapportage en een definitief ontwerp gemaakt. 
Het  definitieve ontwerp voor de inrichting van het park en de inspraakrapportage zijn 13 december 2022 door het college vastgesteld.
De plaats waar de Cruyff Court moet komen was door het college al in oktober 2022 vastgesteld. 

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

De aannemer start binnenkort met de aanleg van het veld. Het Cruyff Court wordt na de realisatie eind juni op een feestelijke manier geopend. Meer informatie over de opening volgt via de kanalen van gemeente Velsen. 

Contact 

Heeft  u vragen over dit project? Neemt u dan contact op met:

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.