Cruyff Court Velsen-Noord

foto cruyff court voetbalveldje met logo cruyff foundation

De Cruyff Foundation bood begin 2021 de mogelijkheid een Cruyff Court aan te leggen in Velsen-Noord. Een Cruyff Court is een openbaar voetbalveld met kunstgras. Het is een veilige plek waar kinderen elkaar ontmoeten en samen spelen. Dit past goed bij de visie en het beleid van de gemeente Velsen om jongeren in Velsen de kans te geven om in de openbare ruimte te sporten en te bewegen. 

luchtfoto van de locatie van het cruyff court in het park

De Cruyff Court wordt aangelegd in het park aan de Grote Hout- of Koningsweg.  Met het aanleggen van de voetbalkooi wordt ook het park heringericht. 

Planning

De werkzaamheden staan gepland voor de maand maart en april 2023. Als de Cruyff Court klaar is wordt deze ook officieel geopend.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer in opdracht van de Cruyff Foundation en gemeente Velsen. Voor omwonenden is er tijdens de werkzaamheden wel enige overlast. Samen met de aannemer proberen we dit zoveel mogelijk te beperken .

Inspraakrapportage en definitief ontwerp

In oktober 2022 hebben wij met bewoners aan de deur en tijdens een inloopavond gesproken. Er zijn inspraakreacties achter gelaten. Aan de hand van deze reacties is er een inspraakrapportage en een definitief ontwerp gemaakt. 
Het  definitieve ontwerp voor de inrichting van het park en de inspraakrapportage zijn 13 december 2022 door het college vastgesteld.
De plaats waar de Cruyff Court moet komen was door het college al in oktober 2022 vastgesteld. 

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

De komende maanden gaat de projectgroep van de Cruyff Foundation en de gemeente Velsen verder met het  voorbereiden van  de werkzaamheden. 

Contact 

Heeft  u vragen over dit project? Neemt u dan contact op met:

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.