Crisisbeheersing en rampenbestrijding

De gemeente draagt medeverantwoordelijkheid in het bestrijden en voorkomen van incidenten, calamiteiten, crises en rampen. De gemeente Velsen heeft daarvoor 18 scenario's klaarliggen. In zo'n scenario is geregeld wie wat doet. Het voorziet in de inzet van onder meer de politie, ambulancedienst, brandweer en het Rode Kruis.

Wanneer is er sprake van een incident?

Bij een incident is er sprake van een calamiteit met beperkte impact, die goed opgevangen kan worden met de gebruikelijke (lokale) hulpdiensten in een gemeente.

Wanneer is er sprake van een ramp of calamiteit?

Bij een ramp of calamiteit wordt de openbare veiligheid geschaad. Het leven en de gezondheid van veel mensen, het milieu of grote materiële belangen worden in ernstige mate bedreigd of geschaad. Om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken is de gecoördineerd inzet van (veel) verschillende diensten en organisaties nodig.

De burgemeester bepaalt wanneer het crisisplan in werking treedt. De gemeente geeft voorlichting wanneer er sprake is van een ramp en informeert u wat u moet doen.

Testalarm

De sirenes worden elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest.

Alarm

Gaat de sirene op een ander moment, dan is er sprake van een alarm. Geldt het alarm slechts voor een gebied van beperkte omvang, dan is het mogelijk dat niet de sirene, maar een rondrijdende geluidswagen, of de politie u waarschuwt.

Een groot probleem bij rampen is, dat mensen niet weten wat ze moeten doen. Hierdoor kunnen onnodig meer slachtoffers vallen.

Wat moet u als eerste doen als de sirene gaat, of de geluidswagens rondrijden om u te waarschuwen?

  1. Ga direct naar binnen.
  2. Sluit deuren en ramen.
  3. Zet radio of televisie aan (zie hieronder).

Ook is het van belang dat alle ventilatieapparatuur in woningen, flats en andere gebouwen wordt uitgeschakeld. Dit om inademing van mogelijk schadelijke stoffen te voorkomen.

Ga in geen geval naar buiten, om bijvoorbeeld uw kinderen van school te halen of te gaan kijken op de plaats van het ongeluk.

Breng eerst uzelf in veiligheid en stel u er via de lokale radio- en televisiezender van op de hoogte wat er aan de hand is.

Stem af op RTV Noord-Holland

  • Radio ether: FM 88.9
  • Radio kabel: FM 92.5
  • Radio digitaal: Ziggo 826
  • Radio DAB+: 8A
  • TV digitaal: Ziggo 30 en 707
  • TV Kabel: kanaal 6+ (184 MHz)

Luister naar de instructies die gegeven worden. Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat u de instructie van de lokale of nationale autoriteiten opvolgt.
 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.