Coronasteun voor cultuur 2022

23 september 2022
Actueel nieuws
Iemand speelt op een cello

Culturele organisaties en kunstenaars kunnen vanaf 23 september een aanvraag indienen voor coronasubsidie van de gemeente Velsen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

De lockdown van eind 2021 en begin 2022 laat zijn sporen na in de cultuursector. Ondersteuning van de sector is om die reden hard nodig. Met de 'Subsidieregeling Coronasteun cultuur 2022' wil het college de culturele sector ondersteunen. Er is hiervoor € 140.000 beschikbaar gesteld.

Deze regeling subsidieert activiteiten die bijdragen aan het herstel van het culturele leven en behoud van de lokale culturele infrastructuur. Ook biedt de regeling de mogelijkheid om culturele organisaties te compenseren die door de coronamaatregelen over het tweede halfjaar 2021 en/of het eerste halfjaar 2022 schade leden door extra kosten en lagere inkomsten.

De aanvraagperiode loopt van 23 september tot 4 november 2022. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is te vinden op Subsidieregeling coronasteun cultuur gemeente Velsen 2022

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.