Een afspraak maken voor de vaccinatie tegen corona kan telefonisch, maar gaat sneller en eenvoudiger online. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. U wordt op uitlegprikafspraak.nl stap voor stap meegenomen in het maken van een afspraak.

De vaccins moeten veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. Kijk voor meer informatie over de veiligheid van de vaccins op rijksoverheid.nl.

Meer informatie over de vaccinatie

Ga voor meer informatie en vragen en antwoorden over de vaccinatie naar coronavaccinatie.nl.

 

De bekende bijwerkingen bij het vaccineren tegen corona zijn reacties op de prikplek, koorts, hoofdpijn, moeheid en spierpijn. Ze beginnen meestal snel na de vaccinatie en gaan bijna altijd vanzelf weer over na een paar dagen.

Bijwerkingen kunt u melden bij bijwerkingencentrum Lareb via mijnbijwerking.nl. Lareb verzamelt en analyseert alle meldingen van mogelijke bijwerkingen. Zo komt Lareb meer te weten over de bijwerkingen die optreden en kunnen de nog onbekende bijwerkingen worden opgespoord.

 

Dit vaccin is goedgekeurd door de instantie die toezicht houdt op geneesmiddelen in de Europese Unie (Europees Medicijn Agentschap).

Er is in de hele wereld hard gewerkt aan een vaccin tegen het coronavirus, waarbij onderzoekers samenwerkten en kennis deelden. Veel onderzoeken naar de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin zijn nu tegelijkertijd uitgevoerd, terwijl dat normaal gesproken na elkaar gebeurt. Dit scheelt veel tijd. Deze onderzoeken zijn direct beoordeeld op het moment dat de resultaten bekend waren. Hierdoor kon het coronavaccin zo snel worden ontwikkeld en goedgekeurd. Zonder dat er belangrijke stappen zijn overgeslagen.

Ja, dat kan. Er zijn 2 vaccinaties met een tussenpoos van 21 dagen nodig voor een goede bescherming tegen corona. Tussen de eerste en tweede vaccinatie is de afweer nog niet voldoende en kunnen mensen nog corona krijgen. U kunt ook net voor de eerste vaccinatie besmet zijn met corona. Het blijft daarom altijd belangrijk om u te laten testen wanneer u klachten krijgt die passen bij corona. Omdat het nog niet zeker is of u iemand anders kunt besmetten als u bent gevaccineerd, is het belangrijk om u aan de coronamaatregelen te houden, ook al bent u gevaccineerd.

Nee. De coronavaccinaties worden kosteloos aangeboden door de Rijksoverheid. U hoeft dus niet te betalen voor deze vaccinaties.

Team Thuiszorg zal geen vaccinaties tegen corona toedienen. De coronavaccinaties worden toegediend door de GGD of de huisarts.

De huisarts neemt contact op met thuiswonende ouderen van 90 jaar en ouder. Als de huisarts samen met de oudere inschat dat deze niet naar een GGD locatie kan gaan, vaccineert de huisarts deze persoon thuis. Is de persoon wel in de gelegenheid om naar de GGD locatie te gaan? Dan kan de oudere telefonisch een vaccinatieafspraak maken via het landelijke nummer 0800 7070.

Ouderen in de leeftijd van 85-90 jaar ontvangen van het RIVM een schriftelijke uitnodiging om zich te laten vaccineren. Ook voor hen geldt dat zij een vaccinatie-afspraak kunnen maken via het landelijke nummer 0800 7070. Lees hier meer informatie over vervoer naar priklocaties

Als u het landelijke nummer belt om een afspraak te maken voor de vaccinatie, wordt een aantal vragen aan u gesteld. Afhankelijk van de gegeven antwoorden krijgt u advies of u eerst met uw behandelend arts of trombose dienst moet overleggen. U neemt een ingevulde gezondheidsverklaring en medicijnlijst mee naar de vaccinatielocatie. Als bepaalde vragen met ja zijn beantwoord, krijgt u op de vaccinatielocatie eerst een gesprek met de arts of verpleegkundige, zodat het vaccineren voor u zonder problemen verloopt. Van bepaalde medicatie is bekend dat het de afweer vermindert. Bij mensen met een verminderde afweer is het mogelijk dat na de coronavaccinatie het lichaam minder antistoffen aanmaakt.

Het is nu nog onbekend of u voldoende beschermd bent tegen corona als u gevaccineerd wordt met twee verschillende vaccins. In de landelijke richtlijnen is duidelijk aangegeven dat een persoon tijdens de tweede vaccinatie met hetzelfde type vaccin, dus van dezelfde fabrikant, gevaccineerd moet worden. Alleen op deze manier kan de vaccinatiekuur worden voltooid.

 

Als u moeilijk ter been bent en niet zelfstandig naar een vaccinatielocatie kan komen, mag u een begeleider meenemen.

Er zijn andere vrijwillige initiatieven en organisaties. Als u al gebruik maakt van gemeentelijke vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer, dan kunt u deze gebruiken om naar de vaccinatielocatie te komen.

Hebt u een afspraak gemaakt bij de GGD voor vaccinatie, maar kunt u geen vervoer regelen naar de priklocatie? Belt u dan naar het landelijk telefoonnummer 0800-1351. 

Na een vaccinatie kunnen er altijd bijwerkingen optreden. Zelfs na een vaccinatie ter bescherming tegen tetanus.

De bekendste bijwerkingen na vaccinatie zijn onder andere pijn op de prikplek, moeheid, hoofd- en spierpijn en koorts. Deze bijwerkingen kunnen bij iedereen voorkomen.

Nadat u bent gevaccineerd, moet u nog 15 minuten wachten voor u naar huis mag. Mensen waarvan bekend is dat zij ernstige allergische reacties hadden in het verleden, moeten nog 30 minuten op de vaccinatielocatie blijven. Als u zich goed voelt kunt u na de wachttijd van 15 of 30 minuten naar huis. In principe kunt u zelf naar huis rijden.

Het advies is om niet alleen naar de vaccinatiestraat te komen als er sprake is van:

  • Verhoogd risico op flauwvallen na vaccinatie.
  • Verhoogd risico op een epileptische aanval na vaccinatie.
  • Verhoogd risico op een ernstige allergische reactie na vaccinatie.

Corona is een nieuw virus en op dit moment is nog niet duidelijk of elk jaar een vaccinatie tegen corona nodig is.

Het landelijke advies is om zwangere vrouwen niet standaard te vaccineren tegen corona.

Er zijn hier 2 uitzonderingen op:

  1. Zwangere vrouwen met ernstige ziekten zoals chronische hartproblemen, chronische luchtweg-longproblemen en ernstige leverziekte wordt geadviseerd wel te vaccineren tegen corona. De vaccinatie zal in overleg met de behandelend arts plaatsvinden.
  2. Zwangere vrouwen die door hun beroep een hoger risico lopen om in contact te komen met corona, worden wel geadviseerd tegen corona te vaccineren.

Op dit moment heeft het kabinet nog geen besluit genomen over het vaccinatiepaspoort. Mocht het vaccinatiepaspoort worden ingevoerd dan wordt pas duidelijk wat dit betekent voor niet-gevaccineerde personen.

De vaccinaties beschermen helaas niet altijd tegen het krijgen van corona, maar beschermen wel beter tegen het krijgen van een ernstige corona infectie met opname in een ziekenhuis, of zelfs de IC.

  • Na de 1ste vaccinatie maakt het lichaam nog onvoldoende antilichamen tegen het corona virus aan.
  • Na de 2de vaccinatie reageert het lichaam sneller en met meer antilichamen tegen het corona virus.

Het coronavirus treft niet alleen mensen die behoren tot de risicogroep. Ook mensen die gezond en fit waren kunnen ernstig ziek worden door een corona infectie. Daarnaast blijkt dat een bepaalde groep mensen die slechts een milde vorm van corona infectie hebben doorgemaakt, lang klachten kunnen houden. Bij een aantal van deze mensen zijn de klachten zo erg dat zij moeite hebben om weer aan het werk te gaan.