Vanaf maandag 11 mei zijn de scholen weer open. Wij zijn ontzettend blij en trots hoe de Velsense leerkrachten en schoolbesturen zo snel en goed vorm geven aan de nieuwe situatie.  Zij stellen, ook in deze moeilijke tijd, het belang van het kind voorop. Dat waarderen wij en daar hebben we veel respect voor!

Wel hebben we de afgelopen week onze zorgen geuit over de keuze van een aantal scholen om halve dagen les te geven.  Landelijk zijn er richtlijnen opgesteld voor het openen van scholen in de anderhalvemeter samenleving. Eén van de richtlijnen was om lesroosters van hele dagen op te stellen. In Velsen hebben sommige scholen gekozen voor een lesrooster van halve dagen. We begrijpen hun afwegingen en weten dat hier zorgvuldig over is nagedacht, maar tegelijkertijd hebben wij hier klachten en zorgen over binnengekregen. Die zorgen gingen over (verkeers)veiligheid, de aansluiting op de buitenschoolse opvang en de organisatie van de noodopvang. Dit was voor ons aanleiding om via Facebook, een mail aan de schoolbesturen en scholen en via Twitter te laten weten bezorgd te zijn over de roosters voor halve dagen.

Deze berichten hebben voor onrust en teleurstelling gezorgd bij de schoolbesturen en de teams op de scholen. Het spijt ons dat onze woordkeuze en de timing van onze  berichtgeving hiertoe hebben geleid. Dit was zeker niet onze bedoeling.

Wij wensen de scholen en de kinderopvangorganisaties heel veel succes met de hervatting van de lessen en de nieuwe uitdagingen die hier ongetwijfeld bij komen kijken. Wij trekken hier graag samen in op.