Lees hieronder veelgestelde vragen van inwoners over corona.

Contact met mensen

Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen (en als zij samen geen huishouden vormen). 

Ja, in heel Velsen geldt: groepen van 3 of meer personen die geen anderhalve meter afstand houden, kunnen een boete krijgen. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

De boete voor meerderjarigen is vastgesteld op € 390, voor minderjarigen is de geldboete € 95. Voor organisatoren van samenkomsten of evenementen en voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4350.

Niet binnen gezinnen/huishoudens.

Voor kinderen tot 12 jaar is de regel 1,5 meter afstand houden niet uit te voeren. Kinderen tot 12 jaar die niet ziek zijn en geen gezondheidsklachten hebben mogen (buiten) spelen met andere kinderen. Zorg als ouders en grootouders dat de groep kinderen niet te groot wordt en dat u zelf onderling wel 1,5 meter afstand houdt.

Even buiten samen komen met een vriend kan, maar houd afstand en spreek niet af met meer dan twee vrienden. Op die manier heb je minder kans om besmet te worden en anderen te besmetten met het virus. Als je je niet lekker voelt, verkouden bent of andere gezondheidsklachten hebt, blijf dan binnen en zoek je vrienden even niet op. Dit alles om er samen voor te zorgen dat het virus zich niet te snel verspreidt.

Bent u 70 jaar of ouder of hebt u een verminderde weerstand? Probeer fysieke sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het is op dit moment niet verstandig om samen te komen, ook niet buiten. Net als voor iedereen geldt dat wanneer u boodschappen doet of buiten bent in ieder geval 1,5 meter afstand te houden van andere mensen. Dit om besmetting met het virus te voorkomen.

Wil je graag meer weten over het coronavirus, maar vind je alle informatie maar ingewikkeld? Steffie legt het op haar website uit in begrijpelijke taal.

Als u (medische) zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij uw tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

In deze bijzondere periode heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten dat zorginstellingen gedurende de coronacrisis ook verlopen identiteitsbewijzen mogen/moeten accepteren.  Een (spoed)aanvraag bij de gemeente is dan niet nodig. Uiteraard kunt u wel nog steeds een afspraak maken als u uw identiteitsdocument wil vernieuwen. Dit kan via www.velsen.nl/producten/id-kaart of via 140255.

 

Faciliteiten, winkels en scholen

Alle sporthallen en het zwembad zijn gesloten. Net als scholen, restaurants, sauna’s, sportverenigingen en sportaccommodaties. 

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht tot dinsdag 28 april. Bezorgen en afhalen blijft wel mogelijk. Kijk hiervoor ook op bezorgeninvelsen. Zorg hierbij dat u minimaal 1,5 meter afstand houdt van anderen en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plekke opeten). Voor meer informatie over de maatregelen kunt u terecht bij Koninklijke Horeca Nederland.

Supermarkten in Velsen nemen naar aanleiding van het aangescherpte kabinetsbeleid diverse maatregelen om drukte te voorkomen en minimaal 1.5 meter afstand tussen mensen te bewaren. Gelukkig begrijpen de meeste mensen de noodzaak om dit te doen. We hebben er vooralsnog alle vertrouwen in dat deze maatregelen goed werken. We houden de situatie in de gaten en komen wellicht tot een andere aanpak als dit nodig is. We volgen hierin de lijn van de  landelijke en regionale overheden.

Markten mogen nog doorgaan, net als supermarkten en de detailhandel die open mogen blijven. Zij voorzien in de eerste levensbehoeften. Het is belangrijk dat mensen hun boodschappen kunnen blijven doen. De markten worden ruimer opgezet zodat er meer afstand is tussen de marktkramen. Het is wel belangrijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Mensen met (milde) verkoudheidsklachten wordt geadviseerd thuis te blijven.

Scholen en kinderopvangorganisaties communiceren hier zelf over. Voor meer informatie kunt u terecht bij de school of kinderopvang van uw kind(eren).

 

Evenementen en bijeenkomsten

Ja, alle evenementen zijn tot 1 juni afgelast. Dus ook Koningsdag.

Nee, alle bijeenkomsten van de gemeente gaan niet door tot in ieder geval 1 juni. Een uitzondering kan worden gemaakt als:

  • Het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en sommige aandeelhoudersvergaderingen. Mits die onder de 100 personen zijn en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.

Het RIVM heeft op 16 maart een uitspraak gedaan over het aantal aanwezigen bij een uitvaart. Voor de uitvaartplechtigheid en condoleancebezoek mag een gezelschap niet groter zijn dan 30 personen. De nabestaanden mogen zelf bepalen wie de 30 personen zijn die de uitvaart mogen bijwonen. Het is niet toegestaan om een nazit te regelen en koffie en of thee te schenken.

Nee, dat mag niet. Een erehaag bij een begrafenis of crematie wordt altijd georganiseerd. Bijvoorbeeld door dit met elkaar af te spreken of door  een oproep hiervoor te doen. Dit wordt gezien als een samenkomst en dat is verboden, ook als men 1,5 meter afstand houdt.

Daarnaast geldt voor uitvaarten en huwelijken: houd het aantal aanwezigen beperkt (maximaal 30 personen) en bewaar 1,5 meter afstand. En hoe moeilijk dat ook is: bedenk een andere manier dan handen schudden of omhelzen om medeleven te betuigen of felicitaties over te brengen. En vergeet niet: als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts: blijf thuis. Heeft u huisgenoten met koorts en/of benauwdheid? Dan moet u ook thuis blijven.   

 

Noodverordening 27 maart 2020

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelingen van de overheid, hebben burgemeesters van de veiligheidsregio Kennemerland gezamenlijk deze maatregelen in een noodverordering vastgelegd. Hierdoor wordt handhaving mogelijk op de aanvullende maatregelen van de overheid. De noodverordening regelt ook het toezicht en de straf die op het overtreden van deze maatregelen staat.

De hele noodverordening kunt u hier lezen: noodverordening VRK

Vakantieparken en campings mogen open blijven, mits er maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden. Één van die maatregelen is dat ze hun sanitaire voorzieningen moeten sluiten.

Voor strandhuisjes geldt dat zij niet opgebouwd mogen worden. Strandhuisjes die al zijn neergezet, mogen blijven staan, maar men mag er niet in verblijven.

Op campings moeten alle sanitaire voorzieningen gesloten worden. Hierdoor zal het aantal kampeerders sterk afnemen. Campings kunnen daarnaast maatregelen treffen om kampeerders ver uit elkaar te plaatsen. De strandhuisjes staan dicht op elkaar en hebben een grote aantrekkende werking op mensen, waardoor de kans groter wordt dat grote aantallen mensen samenkomen op het strand. Dit willen we voorkomen. 

Door middel van een aanwijzingsbesluit zijn alle gemeentelijke boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) en APV-toezichthouders bevoegd gemaakt om naleving van de noodverordening te bevorderen. Uiteraard zijn ook politie en Koninklijke Marechaussee (KMAR) bevoegd om tegen overtreding van deze maatregelen op te treden.

Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dit kan. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen, een frisse neus of de zorg voor een ander. Houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming. Als u even naar buiten wil kan dat, maar zoek dan een rustig plekje op. Als het rustig is op het strand en in de duinen dan kunt u daar dus ook heen. Houd wel de actuele berichten in de gaten, want met de nieuwe maatregelen van 27 maart heeft de burgemeester de bevoegdheid om plekken te sluiten voor publiek als het te druk wordt. 

Het is goed om te blijven bewegen. Maar ook buiten geldt: hou 1,5 meter afstand. Ga bij niet sporten in groepsverband, maar doe het alleen of met zijn tweeën. Heeft u of iemand in uw omgeving gezondheidsklachten? Blijf dan binnen.

 

Water en Corona

Ja, het coronavirus kan door ontlasting van mensen die het coronavirus dragen in het riool terechtkomen.  Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM of het  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het coronavirus is tot nu toe nog niet in drinkwater aangetroffen. In Nederland bestaat strenge wetgeving om de microbiologische veiligheid van drinkwater te bewaken. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM of het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier