Lees hieronder veelgestelde vragen van inwoners over corona.

Contact met mensen

Ja, maar vermijd drukte en houd altijd 1.5 meter afstand. 

Vanaf 1 juli is het openbaar vervoer niet enkel meer voor noodzakelijk gebruik. Probeer wel de spits te mijden. Sinds 1 juni is het verplicht om in de trein, bus en metro een niet-medische mondkapjes te dragen. Dit geldt ook voor de pont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Lees op de website van de Rijksoverheid meer over mondkapjes. 

Sinds 25 mei mogen verpleegtehuizen die aan de voorwaarden voldoen (besmettingsvrij zijn) 1 vaste bezoeker per bewoner toelaten. Lees het artikel van de Rijksoverheid voor meer informatie. 

Ja, kinderen die niet ziek zijn en geen gezondheidsklachten hebben mogen (buiten) spelen met andere kinderen, naar school en sporten. 

Ja, maar vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. Op die manier heb je minder kans om besmet te worden en anderen te besmetten met het virus. Als je je niet lekker voelt, verkouden bent of andere gezondheidsklachten hebt, blijf dan binnen en zoek je vrienden niet op. 

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Wil je graag meer weten over het coronavirus, maar vind je alle informatie maar ingewikkeld? Steffie legt het op haar website uit in begrijpelijke taal. In dit artikel van de Rijksoverheid worden de nieuwste versoepelingen op een begrijpelijke manier uitgelegd.

Als u (medische) zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij uw tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

In deze bijzondere periode heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten dat zorginstellingen gedurende de coronacrisis ook verlopen identiteitsbewijzen mogen/moeten accepteren.  Een (spoed)aanvraag bij de gemeente is dan niet nodig. Uiteraard kunt u wel nog steeds een afspraak maken als u uw identiteitsdocument wil vernieuwen. Dit kan via online afspraak maken of via 140255.

 

Faciliteiten en winkels

Vanaf 1 juli zijn er weer een groot aantal versoepelingen ingegaan. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. 1.5 meter blijft de norm.

Sinds 1 juni mogen terrassen, restaurants en café's weer open. Deze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Supermarkten in Velsen zijn geopend. Zij nemen naar aanleiding van de situatie diverse maatregelen om drukte te voorkomen en minimaal 1.5 meter afstand tussen mensen te bewaren. 

Supermarkten, bouwmarkten, tuincentra, weekmarkten en veel winkels zijn open. En gelukkig nemen de meeste winkeliers in Velsen hun verantwoordelijkheid zodat hun klanten veilig kunnen winkelen en medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Om winkeliers hierbij te helpen is er een protocol verantwoord winkelen van de Rijksoverheid. Hierin staan instructies voor zowel grote al kleinere winkels. De belangrijkste zijn uiteraard dat iedereen 1.5 meter afstand moet houden, zowel voor de winkel als binnen. En dat men zorgt voor goede hygiëne. Dit geldt dan niet alleen voor de pinautomaat, maar ook voor andere touchscreens,  winkelwagentjes, mandjes etc.. Daarnaast is er vaak een deurbeleid waardoor er minder mensen gelijktijdig in de winkel zijn.

Overigens staan in het protocol ook adviezen voor klanten zoals; kom alleen naar de winkel en raak alleen de producten aan die u nodig heeft.

Politie en handhaving gaan niet in winkels controleren. Binnen is de winkelier verantwoordelijk. Als er meerdere signalen zijn waardoor het voor klanten of medewerkers echt niet veilig is, dan kan de gemeente ingrijpen door het geven van adviezen, waarschuwingen, verbaliseren of zelfs een winkel sluiten. Winkeliers zullen er alles aan doen om dit te voorkomen.

Als klant heb je altijd de mogelijkheid om aan een manager te vertellen dat je het niet veilig vindt. Leg die zorgen niet neer bij een medewerker die zijn best doet om u van dienst te zijn. Maak het ook duidelijk als je vindt dat het bedrijf juist hele goede maatregelen neemt!

Winkels moeten zorgen voor maximale hygiëne. Er wordt niet omschreven wat dat is, maar het is logisch dat materialen waar meerdere klanten gebruik van maken zoals winkelwagentjes, mandjes, scanners en pinautomaten, vaak worden schoongemaakt. Veel supermarkten en bouwmarkten zorgen daar voor.

De supermarktbranche laat maximaal één klant per 10 m2 winkelvloer toe. In een winkel van 1000 m2 mogen dus maximaal 100 klanten tegelijk binnen zijn. Er zijn overigens al supermarkten en bouwmarkten in Velsen die minder mensen toelaten dan dit maximale aantal.

 

Scholen en Kinderopvang

Dat is niet de bedoeling. Het kabinet heeft besloten dat alle kinderen weer naar school gaan. Het is ook in het belang van de kinderen dat zij zo snel mogelijk weer naar school gaan. U moet uw kind wel thuishouden van school als hij of zij ziek is en/of als één van de gezinsleden of andere mensen met wie u een huishouden deelt ziek is. Dan moet iedereen sowieso thuisblijven. Onder ziek zijn verstaan we verkoudheidsklachten zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten of verhoging onder de 38 graden of koorts bij meer dan 38 graden en/of benauwdheid. Kinderen mogen weer naar school als iedereen in het gezin of in huis langer dan 24 uur klachtenvrij is. Overleg met school in deze periode wat mogelijk en wenselijk is.

Kinderen in het reguliere basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs gaan weer volledig naar school. De Voortgezet Onderwijs (VO)-raad heeft een praktische uitwerking van protocollen gemaakt voor scholen.

Ook voor het speciaal basisonderwijs en crèches gelden geen beperkingen meer, zij zijn weer geopend.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs. Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, wel tot hun leerkracht/begeleider. 

Op 15 juni is het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt gestart met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling. Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op onderwijsinstellingen in het mbo, ho en wo. Er wordt gespreid over de week en dag lesgegeven, zodat studenten gespreid kunnen reizen. Het onderwijs wordt zo georganiseerd dat studenten nauwelijks in de spits hoeven te reizen.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Sinds 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 4 jaar weer naar de dagopvang (crèche, peuterspeelzaal) en kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor opvangpersoneel en kinderen nog steeds: blijf thuis.

Voor zover dat kan, moet er tussen leraren en leerlingen 1,5 meter afstand worden gehouden. Leerlingen onder de 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

 

Evenementen en bijeenkomsten

Nee, alle bijeenkomsten van de gemeente gaan niet door tot in ieder geval 1 september. Een uitzondering kan worden gemaakt als:

  • Het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en sommige aandeelhoudersvergaderingen. Mits die onder de 100 personen zijn en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.

Meer informatie over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten vind je bij de veelgestelde vragen voor evenementen onder het kopje evenementen.

Voor uitvaarten gelden de algemene regels die gelden voor samenkomsten binnen en buiten.

Hoeveel mensen er aanwezig kunnen zijn, hangt af van de locatie. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Iedereen moet zich verder aan de hygiëne maatregelen en basisregels houden. Zoals: blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Voor uitvaarten binnen of buiten geldt geen maximumaantal personen onder de volgende aanvullende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Als dat niet kan, geldt wel een maximumaantal: 100 bezoekers voor binnen of een maximum van 250 bezoekers voor buiten (zonder personeel). Nogmaals, controleer dit altijd bij je locatie.

Voor een begrafenis op Duinhof geldt in de binnenaula een max. van 70 personen, in de buitenaula kunnen 70 tot 80 personen ontvangen worden om de 1,5 meter te handhaven.

Ook voor erehagen gelden de regels voor mensen buiten; houd altijd 1,5 meter afstand. Een erehaag bij een begrafenis of crematie wordt altijd georganiseerd. Bijvoorbeeld door dit met elkaar af te spreken of door een oproep hiervoor te doen. 

Daarnaast geldt voor uitvaarten en huwelijken: houd het aantal aanwezigen beperkt (maximaal 30 personen) en bewaar 1,5 meter afstand. En hoe moeilijk dat ook is: bedenk een andere manier dan handen schudden of omhelzen om medeleven te betuigen of felicitaties over te brengen. En vergeet niet: als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts: blijf thuis. Heeft u huisgenoten met koorts en/of benauwdheid? Dan moet u ook thuis blijven.   

 

Sporten

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport voor iedereen weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 

Bij horecasporten zoals darten, biljarten en bridgen wordt als standpunt ingenomen dat bezoekers in de horeca geplaceerd worden met een zitplaats. Tijdens het beoefenen van de sport is staan toegestaan (darten/biljarten) maar blijft afstandsregel van 1,5 meter gelden. Na het beoefenen van de sport gaat de betrokkene weer naar de zitplaats. Voor het uitoefenen van de bridgesport geldt de uitzondering op de 1,5 meter regel alleen als deze regel een normale uitoefening van de bridgesport in de weg staat.

Ja, dit mag. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open en vrij te gebruiken.

In het sportprotocol van NOC*NSF is geen maximale groepsgrootte bepaald. Wel doet NOC*NSF een beroep op ieders gezonde verstand. Zodat daadwerkelijk de 1,5 meter in afstand in acht genomen kan worden en kinderen die deelnemen ook aandacht van de trainer kunnen krijgen. Er zijn sportspecifieke protocollen waarin de maximale groepsgrootte wel op is genomen. NOC*NSF raadt je aan het sportspecifieke protocol van jouw sport bij je sportbond te raadplegen. Kijk voor meer vragen en antwoorden over sporten op: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen.

Ja, sauna’s zijn vanaf 1 juli weer geopend.

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport voor iedereen weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport voor iedereen weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 

De Vereniging voor Sport en Gemeenten heeft een uitgebreide Q&A opgesteld waar veel vragen beantwoord worden. 

 

Samenkomsten / groepsvorming en afstand houden

Ja, dat mag mits je 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Er geldt geen maximale groepsgrootte. Houd je je niet aan deze 1,5 meter maatregel, dan kun je een boete krijgen. Het advies is wel nog steeds: vermijd drukte. Dus kom niet onnodig samen. Houd je verder aan de basisregels en hygiëne maatregelen. Dus blijf thuis bij klachten, was vaak je handen en nies/hoest in je ellenboog.

Kinderen t/m 17 jaar kunnen samen buitenspelen en hoeven onderling geen afstand te houden.  Jongeren vanaf 13 jaar moeten wel afstand houden van volwassenen. Dus als er ouders in de buurt zijn, dan moeten zij afstand tot hen houden.

Zolang er niemand verkouden is of andere klachten heeft, geldt er geen maximumaantal personen dat je op bezoek mag hebben. Wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven. Als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden. 

Ja, maar zorg er dan wel voor dat je in verschillende ruimtes bent. Ga hier met gezond verstand mee om en houd je aan de algemene afspraken van afstand houden.

Dat is niet verstandig, omdat het praktisch lastig is om de 1.5 meter afstand te houden. Als je alleen met je huisgenoten samen bent, dan kun je ook een leuke avond voor elkaar organiseren. 

Ja, als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden. Hierbij kijken ze naar de situatie ter plekke. Politie en handhavers beoordelen op dat moment wat ze doen.

De stoep behoort tot de openbare ruimte. Hier geldt voor groepen van 3 personen of meer de vereiste afstand van 1.5 meter tot elkaar. Aangezien studenten in de noodverordening niet worden aangemerkt als gezamenlijke huishouding, moeten ook jullie je in de openbare ruimte aan de 1.5 meter afstand houden.

Toon gezond verstand en beperk het aantal personen waarmee je buiten bent.

 

Water en Corona

Ja, het coronavirus kan door ontlasting van mensen die het coronavirus dragen in het riool terechtkomen. Zijn er mensen met corona in uw huis en heeft u plannen om zelf te klussen in het riool? Houd hier dan rekening mee. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM.

Het coronavirus is tot nu toe nog niet in drinkwater aangetroffen. In Nederland bestaat strenge wetgeving om de microbiologische veiligheid van drinkwater te bewaken. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM.