Lees hieronder veelgestelde vragen van inwoners over corona.

Contact met mensen

 

Met het openbaar vervoer reizen mag, maar reis zo min mogelijk. Door minder te reizen, komen mensen op minder plekken en is er minder contact met anderen. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden. Reis op rustige momenten en vermijd drukke plekken.

In het openbaar vervoer (trein, bus, metro en tram en op de veerpont) moet u verplicht een mondkapje dragen. Dit is verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder en het OV-personeel. Het kan een niet-medisch mondkapje of zelfgemaakt mondkapje zijn. Houd ondanks het mondkapje nog steeds (zoveel mogelijk) anderhalve meter afstand van anderen in de bus/trein, etc. en op perrons.

Zie ook de informatie hierover op Rijksoverheid.nl

Sinds 25 mei mogen verpleegtehuizen die aan de voorwaarden voldoen (besmettingsvrij zijn) 1 vaste bezoeker per bewoner toelaten. Lees het artikel van de Rijksoverheid voor meer informatie. 

 

Ja, maar maximaal met 4 personen. Je mag met maximaal 4 personen een gezelschap vormen (kinderen t/m 12 jaar niet meegerekend). Dat betekent dat je met maximaal 4 personen samen ergens aan mag deelnemen, ergens kunt afspreken of je ergens mag ophouden. Als je je niet lekker voelt, verkouden bent of andere gezondheidsklachten hebt, blijf dan binnen en zoek je vrienden niet op. 

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig weer zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Wil je graag meer weten over het coronavirus, maar vind je alle informatie maar ingewikkeld? Steffie legt het op haar website uit in begrijpelijke taal. In dit artikel van de Rijksoverheid worden de nieuwste versoepelingen op een begrijpelijke manier uitgelegd.

Als u (medische) zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij uw tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

In deze bijzondere periode heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten dat zorginstellingen gedurende de coronacrisis ook verlopen identiteitsbewijzen mogen/moeten accepteren.  Een (spoed)aanvraag bij de gemeente is dan niet nodig. Uiteraard kunt u wel nog steeds een afspraak maken als u uw identiteitsdocument wil vernieuwen. Dit kan via online afspraak maken of via 140255.

 

Faciliteiten en winkels

 

Alle cafés, restaurants, discotheken en nachtclubs zijn gesloten.
Afhaalrestaurants mogen open.

De regels gelden niet voor cafés en restaurants bij:

hotels (voor hotelgasten);
uitvaartcentra;
luchthavens voorbij de security check.

Cafés en restaurants in andere gebouwen moeten dicht.
Bijvoorbeeld in musea.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl

Winkels (detailhandel) mogen open blijven, mits er maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden en er niet teveel mensen tegelijkertijd in de winkel zijn. Winkels dienen ook hygiënemaatregelen te nemen. Daarnaast moeten supermarkten (en andere grotere winkels in de levensmiddelenbranche) speciale winkeltijden invoeren voor kwetsbare personen, zoals ouderen en zieken. Supermarkten zijn dan 2 keer per dag een uur alleen voor kwetsbare mensen open. Tussen 20.00 uur en 07.00 uur is verkoop van alcohol en softdrugs verboden.
U mag dan ook geen alcohol of softdrugs bij u hebben op straat. U mag ook geen alcohol of softdrugs gebruiken op openbare plekken. Bijvoorbeeld op straat. Alcohol en softdrugs mogen ook niet worden thuisbezorgd.

 

Politie en handhaving gaan niet in winkels controleren. Binnen is de winkelier verantwoordelijk. Als er meerdere signalen zijn waardoor het voor klanten of medewerkers echt niet veilig is, dan kan de gemeente ingrijpen door het geven van adviezen, waarschuwingen, verbaliseren of zelfs een winkel sluiten. Winkeliers zullen er alles aan doen om dit te voorkomen.

Ja, u kunt met uw gezin op pad, zoals uit eten of naar de bioscoop. Buiten de eigen woning mag je met maximaal 4 personen een gezelschap vormen (exclusief kinderen t/m 12 jaar), maar huishoudens zijn hiervan uitgezonderd. Je mag dus een reservering maken bij een bioscoop of restaurant voor 1 huishouden of maximaal 4 personen. 

Winkels moeten zorgen voor maximale hygiëne. Er wordt niet omschreven wat dat is, maar het is logisch dat materialen waar meerdere klanten gebruik van maken zoals winkelwagentjes, mandjes, scanners en pinautomaten, vaak worden schoongemaakt. Veel supermarkten en bouwmarkten zorgen daar voor.

 

 

Scholen en Kinderopvang

Dat is niet de bedoeling. Het kabinet heeft besloten dat alle kinderen weer naar school gaan. Het is ook in het belang van de kinderen dat zij zo snel mogelijk weer naar school gaan. U moet uw kind wel thuishouden van school als hij of zij ziek is en/of als één van de gezinsleden of andere mensen met wie u een huishouden deelt ziek is. Dan moet iedereen sowieso thuisblijven. Onder ziek zijn verstaan we verkoudheidsklachten zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten of verhoging onder de 38 graden of koorts bij meer dan 38 graden en/of benauwdheid. Kinderen mogen weer naar school als iedereen in het gezin of in huis langer dan 24 uur klachtenvrij is. Overleg met school in deze periode wat mogelijk en wenselijk is.

Kinderen in het reguliere basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs gaan weer volledig naar school. De Voortgezet Onderwijs (VO)-raad heeft een praktische uitwerking van protocollen gemaakt voor scholen.

Ook voor het speciaal basisonderwijs en crèches gelden geen beperkingen meer, zij zijn weer geopend.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs. Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, wel tot hun leerkracht/begeleider. 

Op 15 juni is het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt gestart met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling. Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op onderwijsinstellingen in het mbo, ho en wo. Er wordt gespreid over de week en dag lesgegeven, zodat studenten gespreid kunnen reizen. Het onderwijs wordt zo georganiseerd dat studenten nauwelijks in de spits hoeven te reizen.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben. Zijn er gezinsleden met zware klachten, zoals koorts of benauwdheid? Dan blijven de kinderen thuis. De gezinsleden laten zich testen als zij ook klachten krijgen. Als iemand in het gezin corona heeft, dan blijven de kinderen ook thuis.

Kijk voor meer informatie op website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona

Op basisscholen hoeven leerlingen en leraren geen afstand van elkaar te houden (de leraren onderling wel).

Op middelbare scholen hoeven leerlingen onderling geen afstand te houden, maar dit moeten zij wel tot het onderwijspersoneel (en andersom).

Op het mbo, ho en wo moet iedereen onderling 1,5 meter afstand houden.

Het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar is om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals winkels, gemeentehuizen, stations en restaurants.

Scholen zijn niet publiek toegankelijk en mogen een eigen afweging maken over wel of niet verplicht dragen van een mondkapje. De overheid heeft met de onderwijssector afgesproken dat voor middelbare scholen het dringende advies geldt om buiten de lessen mondkapjes te dragen. Op basisscholen hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Kijk voor meer informatie op  Rijksoverheid.

 
 

 

Evenementen en bijeenkomsten 

Nee, alle bijeenkomsten van de gemeente gaan tot nader bericht niet door. Een uitzondering kan worden gemaakt als:

 • Het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
 • Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en sommige aandeelhoudersvergaderingen. Mits die onder de 100 personen zijn en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
 • Het gaat om een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
 • Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.

Meer informatie over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten vind je bij de veelgestelde vragen voor evenementen onder het kopje evenementen.

Binnen, waar mensen op één plaats zijn (denk aan bioscopen, cafés), mogen maximaal 30 personen bij elkaar in een ruimte zijn. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel.

Locaties waar mensen samenkomen moeten maatregelen treffen om de basisregels na te leven. Iedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Bij binnenruimtes waar een doorstroom van bezoekers is (o.a. detailhandel, bibliotheken en musea) geldt het maximale aantal van 30 personen niet, maar moeten er maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat het binnen niet te druk is. Het is bij deze locaties verplicht om vooraf te reserveren.

Voor uitvaarten gelden de algemene regels die gelden voor samenkomsten binnen (30 personen) en buiten (40 personen).

Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Iedereen moet zich verder aan de hygiënemaatregelen en basisregels houden. Zoals: blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Voor een begrafenis op Duinhof geldt in de binnenaula een max. van 30 personen, in de buitenaula kunnen 40 personen ontvangen worden om de 1,5 meter te handhaven.

Ja Sint Maarten kan dit jaar doorgaan. Uiteraard moeten deelnemers zich wel aan de coronamaatregelen houden. Ook adviseren we om verpakt snoep weg te geven. 

 

 

Horeca

 • Alle cafés en restaurants zijn gesloten.
  Bezorg en afhaalrestaurants zijn wel open (na 20.00 uur geen verkoop van alcohol, sluiting uiterlijk 01:00 uur);
 • De regels gelden niet voor cafés en restaurants bij:
  • hotels voor daar verblijvende gasten (na 20.00 uur wordt geen alcohol geschonken);
  • uitvaartcentra;
  • luchthavens  voorbij de security check. Het is niet toegestaan om in eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check nog na 20.00 uur alcohol te verkopen.
 • Cafés en restaurants in andere gebouwen moeten dicht.
  Bijvoorbeeld in bioscopen, casino's, musea.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.

Hotels mogen voor daar verblijvende gasten hun eet- en drinkgelegenheid open houden. Reden hiervoor is dat in hotelkamers doorgaans geen mogelijkheid is om zelf voor eten en drinken te zorgen. 

Na 20.00 uur mag er geen alcohol meer geschonken en gedronken worden in het restaurant of de bar van het hotel. Ook worden er geen alcoholische dranken gebracht door de roomservice. U mag wel alcoholische dranken gebruiken op de hotelkamer (bijvoorbeeld uit de minibar).

 

Sporten

Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
Sport alleen. Of in een team van maximaal 4 mensen.
Wedstrijden zijn niet toegestaan.
Dit geldt voor mensen van 18 jaar en ouder.

De sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar.
Zij mogen wel in grotere teams sporten.
Of wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.

Sportkantines zijn gesloten.

Douches en kleedkamers zijn gesloten.

Sport het liefst alleen. Of in een team van maximaal 4 mensen. Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.

Hierover volgt binnenkort meer duidelijkheid.

 

 

De Vereniging voor Sport en Gemeenten heeft een uitgebreide Q&A opgesteld waar veel vragen beantwoord worden. 

 

Samenkomsten / groepsvorming en afstand houden

Voor samenkomsten met meer dan 30 personen (kinderen tellen mee) geldt een meldplicht. Dat is één van de nieuwe maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd om het coronavirus tegen te gaan. Wanneer mensen in grote groepen samenkomen, is het lastig om 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren en de overige coronaregels op te volgen. Deze maatregel is ingegaan op 13 oktober.

Wilt u een samenkomst van meer dan 30 personen organiseren of laten ontstaan? Dan dient u dit te melden via dit formulier(externe link) op de website van Veiligheidsregio Kennemerland, waar Velsen onderdeel van uitmaakt.

Houd je je niet aan deze 1,5 meter maatregel, dan kun je een boete krijgen. Het advies is wel nog steeds: vermijd drukte. Dus kom niet onnodig samen. Houd je verder aan de basisregels en hygiëne maatregelen. Dus blijf thuis bij klachten, was vaak je handen en nies/hoest in je ellenboog.

 

 • Thuis geldt het dringende advies om maximaal 3 gasten per dag te ontvangen (exclusief kinderen t/m 12 jaar).

Ja, maar zorg er dan wel voor dat je in verschillende ruimtes bent. Ga hier met gezond verstand mee om en houd je aan de algemene afspraken van afstand houden.

Thuis geldt het dringende advies om maximaal 3 gasten per dag te ontvangen (exclusief kinderen t/m 12 jaar). Een verjaardagsfeest, barbecue of huisfeest is dus niet verstandig om te organiseren.

Besmettingen gebeuren vaak in de privésfeer, achter de voordeur. Bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroepen. Daarom heeft de overheid de coronamaatregelen aangescherpt.

Wanneer je thuis gasten ontvangt, zorg er dan voor dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt en de hygiëne maatregelen naleeft (zoals: hoest en nies in uw elleboog, was vaak de handen en blijf thuis bij klachten).

Ja, als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden. Hierbij kijken ze naar de situatie ter plekke. Politie en handhavers beoordelen op dat moment wat ze doen.

De stoep behoort tot de openbare ruimte. Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn. Of alle mensen die bij 1 huishouden horen. Aangezien studenten in de noodverordening niet worden aangemerkt als gezamenlijke huishouding, moeten ook jullie je in de openbare ruimte aan de 1.5 meter afstand houden.

Toon gezond verstand en beperk het aantal personen waarmee je buiten bent.

 

Water en Corona

Ja, het coronavirus kan door ontlasting van mensen die het coronavirus dragen in het riool terechtkomen. Zijn er mensen met corona in uw huis en heeft u plannen om zelf te klussen in het riool? Houd hier dan rekening mee. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM.

Het coronavirus is tot nu toe nog niet in drinkwater aangetroffen. In Nederland bestaat strenge wetgeving om de microbiologische veiligheid van drinkwater te bewaken. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM.