Lees hieronder veelgestelde vragen van inwoners over corona.

Contact met mensen

Ja, maar vermijd drukte en houd altijd 1.5 meter afstand. 

Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte. In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht. Dit geldt ook voor de pont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid.

Sinds maandag 11 mei wordt een eerste stap gezet in een versoepeling van de bezoekregeling, te beginnen in 25 verpleeghuizen. In deze verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Lees het artikel van de Rijksoverheid voor meer informatie. 

Ja kinderen die niet ziek zijn en geen gezondheidsklachten hebben mogen (buiten) spelen met andere kinderen, naar school en sporten. 

Ja, maar vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. Op die manier heb je minder kans om besmet te worden en anderen te besmetten met het virus. Als je je niet lekker voelt, verkouden bent of andere gezondheidsklachten hebt, blijf dan binnen en zoek je vrienden niet op. 

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Wil je graag meer weten over het coronavirus, maar vind je alle informatie maar ingewikkeld? Steffie legt het op haar website uit in begrijpelijke taal. In dit artikel van de Rijksoverheid worden de nieuwste versoepelingen op een begrijpelijke manier uitgelegd.

Als u (medische) zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij uw tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

In deze bijzondere periode heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten dat zorginstellingen gedurende de coronacrisis ook verlopen identiteitsbewijzen mogen/moeten accepteren.  Een (spoed)aanvraag bij de gemeente is dan niet nodig. Uiteraard kunt u wel nog steeds een afspraak maken als u uw identiteitsdocument wil vernieuwen. Dit kan via online afspraak maken of via 140255.

 

Faciliteiten en winkels

In de persconferentie van 6 mei geeft de minister-president een stappenplan waarin staat welke faciliteiten wanneer weer open mogen. 
 

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht tot 1 juni. Bezorgen en afhalen blijft tot die tijd wel mogelijk. Kijk hiervoor ook op bezorgeninvelsen.nl. Zorg hierbij dat u minimaal 1,5 meter afstand houdt van anderen en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plekke opeten). Vanaf 1 juni mogen terrassen, restaurants en café's weer open. Deze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Supermarkten in Velsen nemen naar aanleiding van het aangescherpte kabinetsbeleid diverse maatregelen om drukte te voorkomen en minimaal 1.5 meter afstand tussen mensen te bewaren. Gelukkig begrijpen de meeste mensen de noodzaak om dit te doen. We hebben er vooralsnog alle vertrouwen in dat deze maatregelen goed werken. We houden de situatie in de gaten en komen wellicht tot een andere aanpak als dit nodig is. We volgen hierin de lijn van de  landelijke en regionale overheden.

Supermarkten, bouwmarkten, tuincentra, weekmarkten en veel winkels zijn open. En gelukkig nemen de meeste winkeliers in Velsen hun verantwoordelijkheid zodat hun klanten veilig kunnen winkelen en medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Om winkeliers hierbij te helpen is er een protocol verantwoord winkelen van de Rijksoverheid. Hierin staan instructies voor zowel grote al kleinere winkels. De belangrijkste zijn uiteraard dat iedereen 1.5 meter afstand moet houden, zowel voor de winkel als binnen. En dat men zorgt voor goede hygiëne. Dit geldt dan niet alleen voor de pinautomaat, maar ook voor andere touchscreens,  winkelwagentjes, mandjes etc.. Daarnaast is er vaak een deurbeleid waardoor er minder mensen gelijktijdig in de winkel zijn.

Overigens staan in het protocol ook adviezen voor klanten zoals; kom alleen naar de winkel en raak alleen de producten aan die u nodig heeft.

Politie en handhaving gaan niet in winkels controleren. Binnen is de winkelier verantwoordelijk. Als er meerdere signalen zijn waardoor het voor klanten of medewerkers echt niet veilig is, dan kan de gemeente ingrijpen door het geven van adviezen, waarschuwingen, verbaliseren of zelfs een winkel sluiten. Winkeliers zullen er alles aan doen om dit te voorkomen.

Als klant heb je altijd de mogelijkheid om aan een manager te vertellen als je het niet veilig vindt. Leg die zorgen niet neer bij een medewerker die zijn best doet om u van dienst te zijn. Maak het ook duidelijk als je vindt dat het bedrijf juist hele goede maatregelen neemt!

Winkels moeten zorgen voor maximale hygiëne. Er wordt niet omschreven wat dat is, maar het is logisch dat materialen waar meerdere klanten gebruik van maken zoals winkelwagentjes, mandjes, scanners en pinautomaten, vaak worden schoongemaakt. Veel supermarkten en bouwmarkten zorgen daar voor.

De supermarktbranche laat maximaal één klant per 10 m2 winkelvloer toe. In een winkel van 1000 m2 mogen dus maximaal 100 klanten tegelijk binnen zijn. Er zijn overigens al supermarkten en bouwmarkten in Velsen die minder mensen toelaten dan dit maximale aantal.

 

Scholen en Kinderopvang

Dat is niet de bedoeling. Het kabinet heeft besloten dat alle kinderen weer naar school gaan. Het is ook in het belang van de kinderen dat zij zo snel mogelijk weer naar school gaan. U moet uw kind wel thuishouden van school als hij of zij ziek is en/of als één van de gezinsleden of andere mensen met wie u een huishouden deelt ziek is. Dan moet iedereen sowieso thuisblijven. Onder ziek zijn verstaan we verkoudheidsklachten zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten of verhoging onder de 38 graden of koorts bij meer dan 38 graden en/of benauwdheid. Kinderen mogen weer naar school als iedereen in het gezin of in huis langer dan 24 uur klachtenvrij is. Overleg met school in deze periode wat mogelijk en wenselijk is.

Het basisonderwijs is sinds 11 mei weer open. Basisscholieren kunnen dan de helft van de tijd naar school, zodat kleinere groepen mogelijk zijn. Hoe deze maatregel precies vorm krijgt, laat het kabinet aan de scholen zelf over. Organisaties voor buitenschoolse opvang moeten zich voorbereiden om deze kinderen daarna op te vangen. De rest van de tijd moeten leerlingen onderwijs op afstand krijgen, zoals nu.

Voor het speciaal basisonderwijs en crèches gelden geen beperkingen meer, zij mogen gewoon weer open.

Het voortgezet onderwijs wordt opgeroepen om na te denken over de uitwerking van een 'anderhalvemeter-school', het doel is om vanaf 2 juni weer open te gaan.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Sinds 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 4 jaar weer naar de dagopvang (crèche, peuterspeelzaal) en kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor opvangpersoneel en kinderen nog steeds: blijf thuis.

Voor zover dat kan, moet er tussen leraren en leerlingen 1,5 meter afstand worden gehouden.

 

Evenementen en bijeenkomsten

Nee, alle bijeenkomsten van de gemeente gaan niet door tot in ieder geval 1 september. Een uitzondering kan worden gemaakt als:

  • Het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en sommige aandeelhoudersvergaderingen. Mits die onder de 100 personen zijn en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Het RIVM heeft op 16 maart een uitspraak gedaan over het aantal aanwezigen bij een uitvaart. Voor de uitvaartplechtigheid en condoleancebezoek mag een gezelschap niet groter zijn dan 30 personen. De nabestaanden mogen zelf bepalen wie de 30 personen zijn die de uitvaart mogen bijwonen. Het is niet toegestaan om een nazit te regelen en koffie en of thee te schenken.

Nee, dat mag niet. Een erehaag bij een begrafenis of crematie wordt altijd georganiseerd. Bijvoorbeeld door dit met elkaar af te spreken of door een oproep hiervoor te doen. Dit wordt gezien als een samenkomst en dat is verboden, ook als men 1,5 meter afstand houdt.

Daarnaast geldt voor uitvaarten en huwelijken: houd het aantal aanwezigen beperkt (maximaal 30 personen) en bewaar 1,5 meter afstand. En hoe moeilijk dat ook is: bedenk een andere manier dan handen schudden of omhelzen om medeleven te betuigen of felicitaties over te brengen. En vergeet niet: als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts: blijf thuis. Heeft u huisgenoten met koorts en/of benauwdheid? Dan moet u ook thuis blijven.   

 

Sporten

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde en begeleid buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden) vanuit sportverenigingen, sportclubs en sportscholen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten en hoeven geen afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan wel met 1,5 meter afstand ertussen. Contactsporten (zoals voetbal, hockey en boksen) zijn dus niet mogelijk zonder aanpassingen in de trainingsvorm. Om besmetting tussen ouders te voorkomen, worden zij opgeroepen om niet langs de lijn te gaan staan.

Topsporters kunnen op door NOCNSF en KNVB aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen (zowel binnen als buiten).

Eet- en drinkgelegenheden bij sportverenigingen moeten wel gesloten blijven. Ook is douchen op de sportclub/sportvereniging of in het clubhuis niet toegestaan, kleedkamers blijven gesloten. Als het virus onder controle blijft mogen kantines per 1 september wel weer open.

Ja, buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden weer toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Contactsporten (zoals voetbal, hockey en boksen) zijn dus niet mogelijk zonder aanpassingen in de trainingsvorm. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Gezamenlijke kleedkamers en douches blijven dicht.

In het sportprotocol van NOC*NSF is geen maximale groepsgrootte bepaald. Wel doet NOC*NSF een beroep op ieders gezonde verstand. Zodat daadwerkelijk de 1,5 meter in afstand in acht genomen kan worden en kinderen die deelnemen ook aandacht van de trainer kunnen krijgen. Er zijn sportspecifieke protocollen waarin de maximale groepsgrootte wel op is genomen. NOC*NSF raadt je aan het sportspecifieke protocol van jouw sport bij je sportbond te raadplegen. Kijk voor meer vragen en antwoorden over sporten op: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen.

Nee, sauna’s moeten gesloten blijven.

Nee, dat mag niet. Sportscholen, sport- en fitnessclubs moeten gesloten blijven. Ze mogen dus ook niet open voor privé lessen. Er is wel een uitzondering gemaakt voor topsporters (zie: wie mogen er weer sporten?). Ook is er een uitzondering gemaakt voor kinderen tot en met 18 jaar (zie: wie mogen er weer sporten). Als het virus onder controle blijft, mogen fitnessclubs per 1 september hun deuren weer openen.

Sportscholen, sport- en fitnessclub mogen alleen buiten lesgeven. In een sportschool mag lesgeven dus niet. Bij buiten lesgeven is volgens het sportprotocol van NOC*NSF geen maximale groepsgrootte bepaald. Wel doet NOC*NSF een beroep op ieders gezonde verstand. Zodat daadwerkelijk de 1,5 meter in afstand in acht genomen kan worden. Er zijn sportspecifieke protocollen waarin de maximale groepsgrootte wel op is genomen. NOC*NSF raadt je aan het sportspecifieke protocol van jouw sport bij je sportbond te raadplegen. Als het virus onder controle blijft, mogen sportscholen, sport- en fitnessclub per 1 september hun deuren weer openen.

 

Samenkomsten / groepsvorming en afstand houden

Nee, groepsvorming is verboden.

Jonge kinderen (tot en met 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen en sinds 29 april georganiseerd en begeleid buiten sporten. Maar alleen als zij géén verkoudheidsklachten hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Spelen kan onder toezicht van een ouder/voogd. Uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig klachten te krijgen van het coronavirus en weinig bij te dragen aan de verspreiding van het virus. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken. Belangrijk is dat ook kinderen zo veel mogelijk intensief lichamelijk contact proberen te vermijden en dat zij voor en na het spelen met speelgoed/toestellen hun handen wassen. De ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Zolang er niemand verkouden is of andere klachten heeft, mag je maximaal 3 personen op bezoek hebben (buiten het eigen gezin of kamergenoten). Wij adviseren om het aantal sociale contacten te beperken, houd ze in een kleine bekende kring. En ook hier geldt de regel van 1.5 meter afstand van elkaar.

Ja, maar zorg er dan wel voor dat je in verschillende ruimtes bent. Het is uiteraard niet de bedoeling dat een huis vol raakt omdat iedereen 3 personen op bezoek heeft die in gezamenlijke ruimtes komen. Ga hier met gezond verstand mee om en houd je aan de algemene afspraken van afstand houden en het verbod op samenkomsten.

Dat is niet verstandig, omdat het praktisch lastig is om de 1.5 meter afstand te houden. 
Als je alleen met je huisgenoten samen bent, dan kun je ook een leuke avond voor elkaar organiseren. Echter kan het voor omwonenden en passanten die niet weten dat jullie bijvoorbeeld met 10 studenten wonen, overkomen alsof je een feestje hebt met bezoekers. Dit kan verwarring en irritatie oproepen, realiseer je dit goed en houd daar rekening mee.

Ja, politieagenten en gemeentelijke handhavers kunnen een boete van 390 euro geven als bij samenkomsten meer dan 3 mensen op bezoek zijn en ze zich niet houden aan de 1.5 meter afstand. Hierbij kijken ze naar de situatie ter plekke. Politie en handhavers beoordelen op dat moment wat ze doen.

De stoep behoort tot de openbare ruimte. Hier geldt voor groepen van 3 personen of meer de vereiste afstand van 1.5 meter tot elkaar. Aangezien studenten in de noodverordening niet worden aangemerkt als gezamenlijke huishouding, moeten ook jullie je in de openbare ruimte aan de 1.5 meter afstand houden.

Bovendien zijn samenkomsten verboden, ook als men 1.5 meter afstand houdt. Het gaat dan vooral om samenkomsten die georganiseerd worden of waarbij men afspreekt om bijeen te komen. Spontane samenkomsten kunnen hier ook toe gerekend worden. Toon gezond verstand en beperk het aantal personen waarmee je buiten bent.

 

Water en Corona

Ja, het coronavirus kan door ontlasting van mensen die het coronavirus dragen in het riool terechtkomen. Zijn er mensen met corona in uw huis en heeft u plannen om zelf te klussen in het riool? Houd hier dan rekening mee. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM of het  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het coronavirus is tot nu toe nog niet in drinkwater aangetroffen. In Nederland bestaat strenge wetgeving om de microbiologische veiligheid van drinkwater te bewaken. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM of het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier