Alle regels en maatregelen die gelden in de veiligheidsregio Kennemerland, zijn terug te vinden in de noodverordening van de VRK

Herstart ondernemingen

Sport

buiten sporten mag met professionele begeleiding. De diverse brancheverenigingen hebben een protocol die u helpt bij de herstart  in de 1.5m maatschappij. Sporten in de buitenlucht op eigen terrein kan worden hervat zonder toestemming van de gemeente. Wilt u de activiteit organiseren in de openbare ruimte, zoals de stoep of een parkeerterrein (dit kan ook eigen grond zijn)  vragen we je wel om een plannetje in te leveren met de locatie en daarop het aantal m2 ingetekend. Daarbij ontvangen wij ook graag het sportrooster. Mail dit naar ondernemersloket@velsen.nl(link stuurt een e-mail).

Horeca

We onderzoeken de mogelijkheden voor de verruiming van terrassen. We hopen hier binnenkort meer informatie over te kunnen geven.

Sinds 11 mei 2020 is het toegestaan om te mogen starten voor:

•    Contactberoepen (para)medisch: diëtist, ergotherapeut, tandprotheticus, keuringsartsen, enzovoort

•    Contactberoepen persoonlijke verzorging: kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enzovoort

•    Contactberoepen alternatieve geneeswijze: masseur, acupuncturist, chiropractor, homeopaat, enzovoort

•    Overige contactberoepen: rij-instructeurs en tattooshops. Voor sekswerkers geldt een uitzondering. Zij mogen naar verwachting per 1 september 2020 hun werk hervatten

•    Bibliotheken

•    Buitensport op 1,5m voor alle leeftijdsgroepen, inclusief lesgeven (geen wedstrijden en niet douchen).

De verruimingen sinds 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

In de noodverordening(externe link) staan alle regels die gelden voor de Veiligheidsregio Kennemerland. Dit is de regio waar Velsen ook onder valt. Heb je meer vragen, stel deze dan aan het ondernemersloket, via ondernemersloket@velsen.nl.

 

Werkomgeving

Het advies aan werkgevers is om werknemers tot en met 19 mei 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat de vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat u en uw werknemers naar het werk komen als u en uw werknemers geen klachten hebben.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan toegang weigeren tot de werkplek daarbij horen. Daarnaast is het advies aan u als werkgever tot en met 19 mei 2020 om medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is.

 

Er is geen verplichting tot het dragen van niet-medische mondkapjes voor contactberoepen. U kunt uw personeel wel verplichten niet-medische mondkapjes te dragen. U dient ervoor te zorgen dat uw personeel veilig en gezond kan werken. U mag klanten alleen op afspraak laten komen. U dient hen te vragen of zij verkoudheidsklachten hebben, of dat een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts heeft. Als dat het geval is, mag de klant niet komen. Op de werkplek dienen de hygiënemaatregelen (handen wassen, geen handen schudden, niezen of hoesten in de elleboog, gebruik papieren zakdoek) en het protocol voor uw branche nageleefd te worden.

Zaken waar niet langer ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, kunnen openblijven. Dat geldt ook voor afhaallocaties zonder zitgelegenheid, zoals snackbars en markten. Restaurants mogen de keuken wel openhouden voor afhaal en bezorging zolang het zitgedeelte dicht blijft.

Het verbod om open te blijven geldt niet voor supermarkten (winkels die eten en drinken verkopen dat niet vers bereid wordt). Bedrijfskantines, bedrijfscatering en eetgelegenheden in hotels ten behoeve van hotelgasten, vallen niet onder eet- en drinkgelegenheden die dicht moeten. De meest recente informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

 

 

Financiële tegemoetkoming

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken.

  • Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
  • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp’ers
  • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
  • Uitstel betalen belasting
  • Verruiming regeling Garantie ondernemersfinanciering
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  • Voorgenomen maatregelen

Meer informatie over de regelingen vindt u op de website van de KVK

Het ministerie van Economische Zaken staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar. De nieuwe regeling wordt de BMKB-C regeling genoemd en is per 16 maart van kracht. Aanvragen kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. Lees meer over de BMKB-C-regeling op de website van de Kamer van Koophandel.

U kunt niet zelf een beroep doen op de regeling. Een geaccrediteerde financier kan dat wel. Meestal is dat de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van de kredietaanvragen. De BMKB-regeling is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie.

De voorwaarden van de regeling leest u op de website van de Kamer van Koophandel.

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 2117.

Horeca ondernemers kunnen net als andere ondernemers die met de maatregelen tegen het coronavirus te maken hebben, gebruikmaken van de BMKB-C regeling. Ook kunnen horeca ondernemers om uitstel van betaling vragen / verlaging voorlopige aanslag voor belastingen verzoeken bij de Belastingdienst.

U kunt het antwoord vinden op de site van de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel.

De noodwetgeving geldt voor elke ondernemer die in de problemen komt. Bijvoorbeeld de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Als u meer dan 20% omzetverlies verwacht, kan u aanspraak maken op dit fonds voor de doorbetaling van (een deel van) de lonen.

Ook is er de BMKB-C-regeling. Met deze maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Lees meer over de regeling op de website van Rijksoverheid.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt het ministerie van Economische Zaken zowel het midden en kleinbedrijf als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

We zijn inmiddels  gestart (19 mei) met het beoordelen van de aanvragen voor bedrijfskrediet. We hopen in de komende paar weken (2 á 3) bijna alle aanvragen te kunnen beoordelen. Bij een toekenning sturen we een toekenningsbrief en een leenovereenkomst. Die overeenkomst moet worden getekend door de ondernemer en waar van toepassing de partner, medevennoten en de b.v.. Als deze in goede orde retour is betalen we het krediet uit. De aflossing van de lening en de rente begint vervolgens in januari 2021.

 

Belastingen

Ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Op de site van de Belastingdienst leest u over uitstel van betaling voor ondernemers en zzp'ers.

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. U leest op de site van de belastingdienst welke overige voorwaarden hiervoor gelden.

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

De gemeente heeft eerder dit jaar aan ondernemers het verzamelbiljet gemeentelijke belasting verstuurd. Deze aanslagen zouden voor eind april en eind mei betaald moeten worden.

De termijn om de aanslag te betalen is verlengd tot 1 juli. Als een belastingplichtige gezien haar huidige situatie al verwacht een probleem te hebben met betalen, kan een aanvraag worden gedaan voor een betalingsregeling/uitstel van betaling. Deze regeling staat open voor alle belastingplichtigen.

U kan dat doen door: een schriftelijk verzoek te sturen naar de werkeenheid belastingen en invordering, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden of een email te sturen naar belastingen@velsen.nl

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

 

 

Horeca en markten

Voor horecagelegenheden verandert er op dit moment niets. Horeca mag tot 1 juni 2020 alleen afhaal- en bezorgdienst aanbieden. Als het mogelijk is kunnen met ingang van 1 juni terrassen met zitplaatsen weer open, waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden. Ook mogen cafés en restaurants maximaal 30 personen open onder voorwaarden:  

  • een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand; 
  • bezoekers moeten reserveren; 
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Er is gekozen voor een maximum aantal bezoekers, omdat ook rekening wordt gehouden met de druk op de openbare ruimte en het aantal mensen dat zich gaat verplaatsen. 
Horecagelegenheden moeten de RIVM richtlijnen en de 1,5 meter maatregel toepassen. Ook moeten horeca werken op basis van reserveringen en een ‘check vooraf’, waarin zij de gezondheidssituatie van hun klanten nagaan.  

Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald worden.

Een overtreding van de noodverordening is een strafbaar feit. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert dan ook een boete en een proces-verbaal.

Kijk op www.khn.nl/corona voor een overzicht van alle informatie omrent het coronavirus of neem contact op via corona@khn.nl of telefonisch via 0348 489489 (tijdens kantoortijden) of 0348 489411 ('s avonds (17.00-20.00 uur) en in het weekend (09.00-17.00 uur).

De weekmarkten in Velserbroek, Santpoort-Noord en IJmuiden gaan vooralsnog door. Het uitgangspunt hiervoor is dat de markt gelijkgesteld is aan de reguliere detailhandel, die nu nog gewoon open is. Daarnaast maakt de markt deel uit van de ‘voedselketen’. Het is van belang dat de consumenten hun boodschappen op de markt kunnen blijven doen. De markt wordt wel ruimer opgezet, zodat er meer afstand is tussen de verschillende verkoopkramen.

In Velserbroek en IJmuiden is er voldoende ruimte om de kramen verder uit elkaar te zetten. In Santpoort-Noord staat de markt normaal gesproken dicht op de winkels. Ook hier is een oplossing voor gevonden zodat de markt door kan gaan. De laatste 4 parkeervakken van de blauwe parkeerzone aan het Burgemeester Weertsplantsoen worden gedurende de coronacrisis op vrijdagen gebruikt als marktterrein. Tussen 06.00 en 18.00 uur geldt hier een parkeerverbod. Door de blauwe zone vrij te houden kan ook in Santpoort-Noord voldoende ruimte worden gecreëerd om de markt op een verantwoorde wijze door te laten gaan. Het verzoek aan inwoners is hier rekening mee te houden en de auto tijdig op een andere plek te parkeren. Het parkeerverbod wordt met tijdelijke bebording aangegeven.

Uiteraard zullen de marktkooplieden zich aan de richtlijnen houden die er nu gelden. Dit betekent onder andere dat er geen voedsel ligt om te proeven en er zoveel mogelijk met pin wordt betaald. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen ook op de markt zo’n 1,5 meter afstand houdt van elkaar.

 

Winkeliers

Supermarkten, bouwmarkten, tuincentra, weekmarkten en veel winkels zijn open. En gelukkig nemen de meeste winkeliers in Velsen hun verantwoordelijkheid zodat hun klanten veilig kunnen winkelen en medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Om winkeliers hierbij te helpen is er een protocol verantwoord winkelen van de Rijksoverheid. Hierin staan instructies voor zowel grote al kleinere winkels. De belangrijkste zijn uiteraard dat iedereen 1.5 meter afstand moet houden, zowel voor de winkel als binnen. En dat men zorgt voor goede hygiëne. Dit geldt dan niet alleen voor de pinautomaat, maar ook voor andere touchscreens,  winkelwagentjes, mandjes etc.. Daarnaast is er vaak een deurbeleid waardoor er minder mensen gelijktijdig in de winkel zijn.

Overigens staan in het protocol ook adviezen voor klanten zoals; kom alleen naar de winkel en raak alleen de producten aan die u nodig heeft.

Op de website van de Rijksoverheid staan de regels voor verantwoord winkelen. Ook staan hier verschillende posters die winkeliers kunnen downloaden en (laten) printen.

Politie en handhaving gaan niet in winkels controleren. Binnen is de winkelier verantwoordelijk. Als er meerdere signalen zijn waardoor het voor klanten of medewerkers echt niet veilig is, dan kan de gemeente ingrijpen door het geven van adviezen, waarschuwingen, verbaliseren of zelfs een winkel sluiten. Winkeliers zullen er alles aan doen om dit te voorkomen.

Als klant heb je altijd de mogelijkheid om aan een manager te vertellen als je het niet veilig vindt. Leg die zorgen niet neer bij een medewerker die zijn best doet om u van dienst te zijn. Maak het ook duidelijk als je vindt dat het bedrijf juist hele goede maatregelen neemt!

Winkels moeten zorgen voor maximale hygiëne. Er wordt niet omschreven wat dat is, maar het is logisch dat materialen waar meerdere klanten gebruik van maken zoals winkelwagentjes, mandjes, scanners en pinautomaten, vaak worden schoongemaakt. Veel supermarkten en bouwmarkten zorgen daar voor.

De supermarktbranche laat maximaal één klant per 10 m2 winkelvloer toe. In een winkel van 1000 m2 mogen dus maximaal 100 klanten tegelijk binnen zijn. Er zijn overigens al supermarkten en bouwmarkten in Velsen die minder mensen toelaten dan dit maximale aantal.

 

Evenementen

Mogelijk hebt u al een aanvraag voor een evenementenvergunning gedaan voor een evenement later dit jaar. De voorbereidingen voor deze evenementen gaan gewoon door. U hoort van de behandelend regisseur of er bijvoorbeeld nog aanvullingen of aanpassingen moeten worden gedaan. Als alles in orde is wordt de vergunning verleend.

Mogelijk hebt u het plan om een evenement te organiseren, maar hebt u de aanvraag nog niet gedaan. Wij verzoeken u om de aanvraag binnen de daarvoor gestelde termijnen te doen. Uw aanvraag wordt op de gebruikelijke wijze afgehandeld. 

Laat het ons weten via evenementen@velsen.nl.

De gemeente sluit voor de evenementen aan bij de landelijke maatregelen. Dit betekent dat er in ieder geval tot 1 september geen evenementen of bijeenkomsten worden gehouden met meer dan 100 personen. Of er in de periode daarna wel weer evenementen kunnen worden georganiseerd is nog niet duidelijk. Mogelijk zullen de maatregelen langer van kracht zijn. Wij adviseren u om alvast na te denken wat het voor uw evenement kan betekenen en welke maatregelen u alvast kunt treffen. Het cluster evenementen van de gemeente Velsen (de evenementenregisseurs) is beschikbaar en bereikbaar voor vragen.