De maatregelen rondom het coronavirus raakt ondernemers. Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financiële steun. Ondernemers kunnen telefonisch contact opnemen met de Kamer van Koophandel Coronaloket via telefoonnummer 0800 2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. 

Naast de uitgebreide informatie van de Rijksoverheid voor ondernemers en de Kamer van Koophandel, vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over financiële maatregelen.

Alle regels die landelijk gelden zijn terug te lezen op de website van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid is ook te bereiken via 0800 1351.

Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Er gelden wel voorwaarden, zoals een maximaal aantal bezoekers in een winkel. Het is nog steeds belangrijk om drukte te vermijden. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Financiële regelingen

Informatie voor zelfstandig ondernemers

Veel ondernemers in Velsen hebben het zwaar te door de coronacrisis. Bent u zelfstandig ondernemer en ziet u uw inkomen voor een deel of helemaal wegvallen? Wij begrijpen dat dit veel onrust en onzekerheid geeft. Zelfstandig ondernemers kunnen acute inkomensondersteuning Tozo aanvragen bij de gemeente.

Vanaf 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021 kunt u Tozo 3 aanvragen. Lees meer informatie over Tozo 3 en het indienen van uw verzoek: Tozo tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TONK- Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. Meer informatie is te vinden op TONK.

Gemeentelijke belastingen

De gemeente heeft eerder dit jaar aan ondernemers het verzamelbiljet gemeentelijke belasting verstuurd. Deze aanslagen zouden voor eind april en eind mei betaald moeten worden.

Kwijtschelding gemeentelijk vastgoed

Vanaf 15 december 2020 kondigde het kabinet een tweede lockdown aan vanwege de coronapandemie. Vanwege de impact van deze tweede lockdown heeft het college op 20 april 2021 de Uitvoeringsregeling II inzake kwijtschelding gebruiksvergoeding gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Tot uiterlijk 1 juli 2021 kan er een verzoek voor kwijtschelding ingediend worden.

Lees meer over kwijtschelding gemeentelijk vastgoed

 

Tijdelijke overkappingen

 

Om ondernemers tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk te ondersteunen, heeft het college op 3 november 2020 besloten om overkappingen bij een MKB-onderneming tot 1 april 2021 tijdelijk te gedogen. Eerder was er al een soortgelijke regeling voor de horeca. De beleidsregel corona tijdelijke (uitbreiding) terrassen voor horecagelegenheden is ook van toepassing op aanvragen voor tijdelijke overkappingen behorende bij andere MKB-ondernemingen.

Lees meer over tijdelijke overkappingen bij MKB-ondernemingen

 

Overige vragen

Als u als ondernemer, maatschappelijke instelling of vereniging in Velsen vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het ondernemersloket van de gemeente Velsen via ondernemersloket@velsen.nl of via het telefoonnummer 0255 567436. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. 

We kunnen niet garanderen dat we direct antwoord hebben op alle vragen, maar spannen ons in om, daar waar mogelijk, snel en duidelijk antwoord te geven. Verder staat de gemeente Velsen in nauw contact met regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties. Bij de uitwerking van gemeentelijke maatregelen zullen we ook goed blijven kijken naar wat er landelijk gebeurt.