Aanvragen vergoeding op controle coronatoegangsbewijs

29 november 2021

Ondernemers, instellingen en verenigingen kunnen tot 31 december 2021 een aanvraag doen voor een bijdrage om de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen te kunnen uitvoeren.

Lees meer over de aanvraag vergoeding voor controle coronabewijs

 

Subsidieregeling extra begeleiding en ondersteuning kwetsbare groepen

Organisaties en verenigingen kunnen een subsidie aanvragen om inwoners die extra geraakt zijn door de coronamaatregelen te helpen. De subsidie gebruikt u om kwetsbare groepen of eenzame ouderen beter te bereiken. Of om deze groepen te ondersteunen of te betrekken in de samenleving. Deze regeling heet 'Steunpakket welzijn' en vraagt u aan bij de gemeente.

De gemeente wil organisaties en verenigingen graag helpen bij hun activiteiten. Hiervoor stelde het Rijk geld beschikbaar om in te zetten voor mentale en sociale steun voor groepen inwoners die extra geraakt werden door de coronamaatregelen. Daarom heeft het college de 'Subsidieregeling extra begeleiding en ondersteuning kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid ouderen 2021' vastgesteld.
Aanvraag subsidieregeling

Organisaties kunnen tot en met 30 september 2021 eenmalig een subsidieaanvraag indienen.

Lees meer over de regeling en de aanvraag subsidieregeling steunpakket welzijn.

Subsidieregeling coronasteun cultuur

Gemeente Velsen ontving van het Rijk een bedrag om de lokale cultuursector in en na coronatijd te ondersteunen. Met de regeling is het mogelijk een subsidie te krijgen om activiteiten te organiseren voor het culturele leven. Zowel rechtspersonen (verenigingen, stichtingen enz.) als natuurlijke personen (individuen) kunnen subsidie aanvragen.

De regeling biedt ook de mogelijkheid om culturele organisaties en individuen (culturele makers) te compenseren die door de coronamaatregelen in het eerste halfjaar van 2021 schade leden door extra kosten en lagere inkomsten. Het aanvragen van subsidie is mogelijk tot 15 oktober 2021.

Lees meer over de subsidieregeling coronasteun cultuur.

Doorstroomlocaties

Af en toe worden er maatregelen genomen die alleen gelden voor zogenoemde doorstroomlocaties. Doorstroomlocaties zijn locaties waar mensen voornamelijk lopend iets beleven zoals bij musea, bibliotheken, monumenten en pretparken.

Subsidie aanvragen

Reguliere subsidies voor het sociaal domein kunnen nog steeds op dezelfde wijze worden ingediend.

De gemeente Velsen heeft daarnaast coronacompensatiemiddelen gekregen van Het Rijk voor cultuur, buurthuizen en vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties. Het college heeft een subsidieregeling voor deze organisaties vastgesteld met als doel de effecten van de coronacrisis te verzachten en/of nieuwe problematiek het hoofd te bieden.

Lees meer over de subsidieregeling coronacompensatie cultuur, buurthuizen en vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties 2020-2021.