Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor vele Velsenaren. De gemeente doet er alles aan om in deze bijzondere situatie de inwoners, ondernemers en instellingen zo goed mogelijk op de hoogte te houden over wat de gemeente doet én wat u zelf als inwoner en ondernemer kunt doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op deze pagina vindt u actuele informatie voor inwoners, ondernemers en instellingen.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u veelgestelde vragen en antwoorden lezen. Op de website van de GGD Kennemerland leest u alles over de laatste ontwikkelingen in de regio. In de noodverordening van de VRK staan alle regels die in onze regio gelden. Voor vragen over de landelijke maatregelen, kunt u ook bellen naar het RIVM: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur.

Information in English and other languages: the pressconferences and information about the measures

Lees hier meer informatie en veelgestelde vragen voor inwoners, ondernemers en dienstverlening in Velsen.

Blijf thuis

 

College gedoogt tijdelijke terrassen

26 mei 2020

Met ingang van 1 juni 2020 kunnen de horecaterrassen mogelijk weer open, onder de voorwaarde dat in de terrasopstelling rekening gehouden wordt met de 1,5 meter afstand. Voor horecabedrijven betekent dit dat ze minder klanten kwijt kunnen binnen hun huidige terrasvergunning. Verschillende ondernemers hebben bij de gemeente geïnformeerd naar de mogelijkheid om hun terras tijdelijk uit te breiden.


Gedogen tijdelijke terrassen

Het college wil het mogelijk maken om terrassen letterlijk meer ruimte te geven door terrassen toe te staan in delen van het openbaar gebied, en zo mogelijkheden creëren voor de horeca om in deze uitzonderlijke tijden toch omzet te genereren. Naast ruimte is er ook behoefte aan snelheid. Als initiatieven voor terrassen(vergroting) volgens de reguliere route moeten worden beoordeeld, is de doorlooptijd van de vergunningsprocedure te lang om dit per 1 juni mogelijk te maken. Om flexibel om te gaan met de situatie heeft het college besloten gedurende corona tijdelijke terrassen te gedogen. Dit heeft het college vastgelegd in de ‘PDFbeleidsregel corona: tijdelijke (uitbreiding) terrassen. De tijdelijke beleidsregel geldt in de periode van 1 juni tot 31 oktober, of totdat het kabinet besluit de corona-maatregelen voor de horecasector weer aan te scherpen.

Maatwerk per (gezamenlijk) initiatief

Voor een aanvraag van een tijdelijke terras(uitbreiding) moeten ondernemers een plan indienen waarin wordt aangegeven hoe de initiatiefnemer zorgdraagt voor een verantwoorde, veilige en werkbare situatie. Waar horecaondernemers gezamenlijk aan een plein gevestigd zijn, is de voorwaarde dat er een gezamenlijk plan wordt ingediend. Per initiatief wordt de terrasaanvraag beoordeeld en zal het maatwerk zijn hoeveel ruimte geboden kan worden. 

Het college ziet het gedogen van tijdelijke terrassen als een tijdelijke maatregel om de horecaondernemers van Velsen in deze coronaperiode te kunnen ondersteunen. Het college wil ondernemers de ruimte geven, maar benadrukt dat deze ruimte alleen gegeven kan worden als er ook op een goede manier mee wordt omgegaan. Horecaondernemers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat coronamaatregelen worden nageleefd, zowel op het terras als binnen. Het college vraagt begrip voor deze zeer uitzonderlijke situatie, en vertrouwt erop dat horeca, gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden op basis van afstemming en goed overleg kunnen toewerken naar een veilige, verantwoorde en werkbare situatie ter plaatse voor iedereen.

Vanaf 1 juni mondkapjes op pont verplicht

26 mei 2020

1,5 meter afstand houden in het openbaar vervoer is niet altijd haalbaar, daarom is een niet-medisch mondkapje per 1 juni verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder. Dit geldt ook op de pont. Reizigers moeten tijdig, vóór het oprijden, de mondkapjes opzetten zodat het op- en afrijden zo veilig mogelijk verloopt.

Op 1 juni moet iedereen van 13 jaar en ouder die de pont wil gebruiken een mondkapje op. Hier wordt op gecontroleerd door verkeersregelaars en een instapbegeleider van GVB. Omdat op de kade wel genoeg ruimte is om afstand te houden, geldt daar gewoon de 1,5 meter afstandsregel. Op de kade is het dragen van een mondkapje niet verplicht.

Wat voor mondkapje?

Voor gebruik in het openbaar vervoer is een niet-medisch mondkapje zonder filter, bijvoorbeeld van katoen, voldoende. Deze mondkapjes zijn te koop bij drogisterijen en winkels zoals de Hema en Zeeman. Zelfgemaakte mondkapjes zijn ook toegestaan. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje. Daarin staat ook hoe de mondkapjes gebruikt moeten worden: goed sluitend over mond en neus én voor iedere reis een schoon mondkapje. O.a. sjaals, het gebruik van een kraag van een jas of zakdoeken gelden niet als mondkapje. Mensen die geen mondkapje dragen in het openbaar vervoer, kunnen een boete krijgen van 95 euro.

 

Incident handhavers Kleine Strand

22 mei 2020

Donderdag aan het einde van de middag kregen we bericht dat een medewerker van de gemeente Velsen tijdens zijn werk als handhaver gewond is geraakt in zijn gezicht. Dit gebeurde tijdens een vechtpartij met een groep van ongeveer 40 jongeren op het Kleine Strand bij de jachthaven in IJmuiden. Er waren vier handhavers bij betrokken die allemaal zijn geslagen. De medewerker is overgebracht naar het ziekenhuis. We vinden dit verschrikkelijk en niet acceptabel. Geweld tegen handhavers, politie en hulpdiensten wordt niet getolereerd.

Burgemeester Frank Dales: "Ze blijven met hun poten van onze mensen af. Het is ontzettend laf gedrag om met zo'n groep op een paar mensen in te slaan die gewoon hun werk doen. Vanavond ga ik met de handhavers mee om aangifte te doen. Ook zal ik landelijk blijven aandringen op betere uitrusting voor handhavers".

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. Dit wordt nu door de politie nader onderzocht. We zijn blij dat in ieder geval twee verdachten zijn aangehouden. Dit soort incidenten heeft een enorme impact op mensen. We wensen daarom al onze collega’s die hierbij betrokken waren veel sterkte. Voor hen regelen we goede nazorg. De politie zoekt getuigen: Heeft u iets gezien? Bel 0900-8844 of 0800-7000.

 

Veiligheidsregio’s aan de kust trekken één lijn voor de horeca

20 mei 2020

In de veiligheidsregio’s die aan de kust liggen gelden tot 1 juni overal dezelfde afspraken t.a.v. eet- en drinkgelegenheden. Horecabedrijven en strandpaviljoens blijven gesloten, m.u.v. het aanbieden van een afhaaloptie voor eten en drinken dat elders wordt geconsumeerd (de zgn. take away). De restaurants zelf, inclusief de bijbehorende terrassen, blijven gesloten.

Zelfstandige toiletvoorzieningen van strandpaviljoens, die vanaf het strand bereikbaar zijn zonder dat men het strandpaviljoen hoeft te betreden, mogen opengesteld worden. Dat geldt dus niet voor  toiletvoorzieningen binnenshuis. Voor het schoonhouden van de toiletten gelden de richtlijnen van het RIVM.

Het verhuren, uitlenen of anderszins ter beschikking stellen van strandbedden door exploitanten van strandpaviljoens is tot 1 juni niet toegestaan langs de hele kust. Dit om ongewenste terrasvorming tegen te gaan en eenduidige handhaving mogelijk te maken.

Bovenstaande afspraken zijn gemaakt na consultatie door de plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, van zijn collega voorzitters en zijn het resultaat  van verzoek van de minister van Justitie & Veiligheid om de aanwijzingen van de minister van VWS en de noodverordening leidend te laten zijn. Dit is besproken tijdens de laatste vergadering van het Veiligheidsberaad op maandagavond j.l.

Vermijd drukte tijdens Hemelvaartsweekend

20 mei 2020

Er wordt een zonovergoten Hemelvaartsdag voorspeld en het merendeel van Nederland geniet straks van een lang weekend vrij. Reden voor Veiligheidsregio Kennemerland om extra te benadrukken dat de huidige maatregelen gewoon gelden om verspreiding van het coronavirus te bestrijden. De veiligheidsregio roept de inwoners op om drukte te vermijden, júist op een dag als Hemelvaart. Ga niet massaal naar de stranden en duinen in de regio (Bloemendaal, Heemskerk, Wijk aan Zee, IJmuiden, Zandvoort), parken of andere trekpleisters. Mocht het op bepaalde plekken toch te druk worden, dan worden extra (verkeers)maatregelen genomen of gebieden worden afgesloten.

“De verdere versoepelingen vanaf 1 juni, zoals het openstellen van de terrassen, komen steeds dichterbij. Toch gelden de huidige maatregelen nog gewoon voor de komende twee weken tot 1 juni. Dat doen we niet voor niets”, aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland. “We begrijpen dat dit moeilijk en vervelend is, zeker met een lang en waarschijnlijk ook zonnig Hemelvaartsweekend voor de boeg. Maar het coronavirus is nog niet weg! Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt, zodat maatregelen stap voor stap verder versoepeld kunnen worden. Dit kan alleen, zolang het virus onder controle blijft. Dus laten we dit goede vooruitzicht op versoepeling nu met z’n allen niet verpesten door laconiek om te gaan met de maatregelen. Daarom: blijf weg van drukke plekken. Fiets of wandel een rondje in je eigen omgeving en stap niet massaal in de auto of in de trein om naar trekpleisters te gaan. Vermijd drukte, juist met Hemelvaart.”
 

Extra maatregelen bij drukte

In de veiligheidsregio Kennemerland gelden al langere tijd in verschillende gemeenten (verkeers)maatregelen die van kracht worden op het moment dat er drukte wordt verwacht, zoals het afzetten van wegen of sluiten van parkeerplaatsen. Als het te druk wordt bij de ponten in IJmuiden en Buitenhuizen worden verkeerregelaars en dranghekken ingezet en mensen gedoseerd toegelaten. Dat kan leiden tot flinke wachttijden.
“We gaan ervan uit dat mensen de komende dagen hun gezond verstand gebruiken en dat verdere maatregelen niet nodig zijn”, aldus Marianne Schuurmans. “Maar wanneer het op bepaalde plekken toch te druk wordt, zullen we extra maatregelen nemen of gebieden geheel afsluiten. De gebruikelijke horecagelegenheden en andere faciliteiten in natuurgebieden zijn nog gesloten conform de noodverordening. Wie zich niet aan de 1,5 meter afstand houdt of besluit te gaan wildplassen, moet er echt op rekenen dat er wordt opgetreden. We willen de mensen daar vooraf op wijzen in het geval ze zij toch besluiten op pad te gaan.”
 

Van start met Tozo-aanvragen bedrijfskrediet

19 mei 2020

We zijn inmiddels van start zijn gegaan met het beoordelen van de aanvragen voor bedrijfskrediet. We hopen in de komende paar weken (2 á 3) bijna alle aanvragen te kunnen beoordelen. Bij een toekenning sturen we een toekenningsbrief en een leenovereenkomst. Die overeenkomst moet worden getekend door de ondernemer en waar van toepassing de partner, medevennoten en de b.v.. Als deze in goede orde retour is betalen we het krediet uit. De aflossing van de lening en de rente begint vervolgens in januari 2021.

 

Noord-Hollandse bestuurders vragen steun bij minister voor regionale cultuur

15 mei 2020

Gedeputeerde Zita Pels (cultuur) doet samen met de wethouders van alle Noord-Hollandse gemeenten een klemmend beroep op minister Van Engelshoven om gezamenlijk de Noord-Hollandse musea, theaters en podia te redden. In een brief aan de minister vragen alle 47 gemeenten en de provincie om cultuur op lokaal en regionaal niveau nadrukkelijk een plek te geven in toekomstige steunmaatregelen. Lees meer over Bestuurders vragen steun bij minister voor regionale cultuur.

 

Brief 9 burgemeesters en reactie basischolen

14 mei 2020

Brief burgemeester

Vandaag hebben 9 burgemeesters PDFeen brief geplaatst in verschillende kranten. Ook burgemeester Frank Dales wil hiermee inwoners een hart onder de riem steken. De burgemeesters schrijven over de fase waar we nu in zitten en de nieuwe fase die we tegemoet gaan. Ze doen ook een beroep om vol te houden, want we zijn er met z’n allen nog (lang) niet. En alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. 

Reactie basisscholen

Vanaf maandag 11 mei zijn de scholen weer open. Wij zijn ontzettend blij en trots hoe de Velsense leerkrachten en schoolbesturen zo snel en goed vorm geven aan de nieuwe situatie.  Zij stellen, ook in deze moeilijke tijd, het belang van het kind voorop. Dat waarderen wij en daar hebben we veel respect voor! Lees meer over de reactie basisscholen.

 

Noodverordening VRK 11 mei

11 mei 2020

Het kabinet heeft besloten om vanaf maandag 11 mei stapsgewijs verschillende coronamaatregelen te versoepelen. In de veiligheidsregio Kennemerland is per 11 mei een nieuwe noodverordening van kracht waarmee deze maatregelen nu formeel geregeld zijn. U kunt de noodverordening lezen op www.vrk.nl.

 

Nieuwsarchief

Het complete nieuwsarchief over het coronavirus vindt u bij Nieuwsarchief corona