Current step: Uw gegevens
0%
(Completed 0%)

Met dit formulier kunt u aangeven of u vermoedt dat iemand in uw omgeving fraudeert. Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk. Volgens de Wet Privacybescherming mogen wij u niet informeren over de afhandeling van uw melding.

Het formulier bestaat uit 5 vragen.

Uw gegevens

U bent verplicht uw naam te vermelden. In het vervolgtraject zal de melding echter geanonimiseerd worden.