Concept Actieplan Velsen-Noord: laat uw stem horen!

06 februari 2024
Actueel nieuws

De gemeente werkt samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen, andere maatschappelijke partners en bewoners van Velsen-Noord aan een actieplan Velsen-Noord. Dit plan beschrijft welke acties partijen ondernemen om op korte en lange termijn te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in Velsen-Noord.

In 2022 heeft de gemeente afspraken gemaakt met woningcorporaties om de leefbaarheid in Velsen-Noord te verbeteren. 

In 2023 zijn er gesprekken gevoerd met meerdere zorginstanties, woningcorporaties, inwoners van Velsen-Noord en andere belanghebbenden. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen welke onderwerpen volgens deze groep aandacht verdienen.

Uw mening is belangrijk, reageer tot 1 maart

Alle informatie die we hebben verzameld sinds 2022, hebben we gebruikt om een concept van het Actieplan Velsen-Noord te schrijven. Voordat het concept definitief wordt, horen wij graag uw mening. Want ook uw mening is belangrijk. 

Tot 1 maart 2024 kunt u reageren op het actieplan. Hierin kunt u aangeven of u het eens bent met het plan, verbeteringen ziet of juist nieuwe ideeën heeft.

Reageer via samenspelvelsen.nl

Reageren op het Actieplan kan online. Ga naar samenspelvelsen.nl en kijk onder het project Actieplan Velsen-Noord voor meer informatie. Bent u niet in de gelegenheid om online te reageren? Bel naar 14 0255 om een geprinte versie met retourenvelop te ontvangen. 

Uitvoering actieplan 

Vanaf 1 maart 2024 wordt alle feedback verwerkt in het Actieplan Velsen-Noord. Uiterlijk in mei 2024 wordt dit plan aangeboden aan de gemeenteraad. Als de raad het goedkeurt, starten we onmiddellijk met de uitvoering van verschillende onderdelen van het plan. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.