Dinsdag is de Tweede Kamer door de minister geïnformeerd dat de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden aanzienlijke vertraging oploopt.  Dit betekent dat onze inwoners langer overlast gaan ervaren door geluid en de bouw dan eerder afgesproken.

Opnieuw een tegenvaller

De gemeente is teleurgesteld over deze tweede tegenvaller in het bouwproces. Eind maart werd het college onaangenaam verrast door de afsluiting van de sluizenroute voor alle verkeer. Nu confronteert Rijkswaterstaat de gemeente binnen korte tijd opnieuw met slecht nieuws voor haar inwoners. Wethouder Bram Diepstraten (mobiliteit en bereikbaarheid): “We zijn heel blij met deze mooie sluis van wereldformaat in onze gemeente. De bouw brengt ook overlast met zich mee en daarom zijn we kritisch op het proces en op de communicatie van Rijkswaterstaat. Zeker als het onze inwoners in negatieve zin raakt. We hebben Rijkswaterstaat met een bezwaarschrift en in overleggen laten weten onaangenaam getroffen te zijn over de afsluiting van de sluizenroute. Zowel de vertraging als het dicht gaan van de sluizenroute leiden tot veel ongemak bij inwoners. We hebben in een gesprek met Rijkswaterstaat opnieuw met klem aangedrongen op maatregelen om de overlast voor omwonenden en weggebruikers van de sluizenroute te verminderen. Ook hebben we gevraagd om de communicatie met inwoners en gemeente te verbeteren”.

Rijkswaterstaat garandeert dat de vertraging geen invloed heeft op de periode van afsluiting van de sluizenroute. In april 2019 gaat de sluizenroute weer open voor verkeer.

Uiteindelijk zal de nieuwe zeesluis pas uiterlijk eind januari 2022in opgeleverd worden.

Meer informatie

Lees het persbericht van Rijkswaterstaat.

Lees de brief van minister drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga aan de voorzitter van de Tweede Kamer.