Citymarketing .IJmuiden verzorgt de promotie van IJmuiden en de andere kernen van Velsen. We promoten de hele gemeente met de naam .IJmuiden. De naam IJmuiden is bekender vanwege het strand, de haven, de vis en de sluizen dan Velsen. In opdracht van de gemeente Velsen voert de citymarketeer namens de Stichting Citymarketing Velsen marketingactiviteiten uit.

De boodschap van citymarketing

IJmuiden is dé havenplaats om te wonen, werken en recreëren. Uniek gelegen aan de kust en nabij Amsterdam, Haarlem en Schiphol scoort IJmuiden punten met haar betaalbare en diverse woningaanbod, innovatieve bedrijven en uitgebreide mogelijkheden voor actieve recreatie.

We zetten ons vol in voor

  • Het vergroten van het draagvlak voor de citymarketinggedachte.
  • Het verbeteren van de naamsbekendheid van IJmuiden.
  • Het vergroten van de trots onder de inwoners.

Op wie richt Citymarketing .IJmuiden zich?

We richten ons voornamelijk op bezoekers, bewoners en bedrijven.

Wat zijn de doelstellingen van Citymarketing .IJmuiden?

  • Het vergroten van de bekendheid van de naam IJmuiden en het verbeteren van het imago van IJmuiden.
  • Het behouden en aantrekken van bezoekers, bewoners en bedrijven en het vergroten van de lokale economie.
  • Het vergroten van de trots onder de bewoners.
  • Versterken van activiteiten en verbinden van bezoekers, bewoners en bedrijven.

Hoe doet Citymarketing .IJmuiden dit?

Citymarketing zet verschillende communicatiemiddelen in die bijdragen aan de bekendheid van IJmuiden en de andere kernen van Velsen. Dat zijn de website www.IJmuiden.nl, de social mediakanalen en het magazine .IJmuiden. Het magazine verschijnt twee keer per jaar. Het stichtingsbestuur heeft grote letters laten maken die worden ingezet bij de cruiseterminals en evenementen.

Citymarketing letters .IJmuiden en cruiseschip in de haven

Citymarketing ondersteunt IJmuiden Rauw aan Zee en Noordzeevis uit IJmuiden en werkt samen met krachtige bedrijvennetwerken als Techport en Amsterdam Ymuiden Offshore Ports (AYOP). Daarnaast ontwikkelt Citymarketing .IJmuiden campagnes die partijen op een zichtbare manier aan elkaar verbindt.

Meer informatie en of aanmelden nieuwsbrief?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Citymarketing .IJmuiden? Wilt u meer informatie?  Kijk dan op de website van .IJmuiden: www.ijmuiden.nl of meldt u zich aan voor de nieuwsbrief.