Eén Woonruimte verdeel Systeem voor de Regio. Mijn Woonservice.nl. Zegen of Vloek!

Met 1 klik op de knop kun je je aanmelden en heb je toegang tot ruim 41.000 woningen in de Regio IJmond/Kennemerland.  Daarin bouwen woningzoekenden inschrijfduur op om in de gehele regio te kunnen reageren.

De volgordebepaling is in de gehele regio vrijwel hetzelfde. Na de urgente gevallen is de inschrijvingsduur leidend.

De gemiddelde inschrijfduur voor Velsen is 5-6 jaar. In de populaire woonkernen is dit langer. Er verhuizen meer Haarlemmers naar onze gemeente dan andersom. Daarentegen is het percentage verhuisbewegingen vanuit Velsen naar Beverwijk en Heemskerk weer net zo groot. Conclusie: het is lastig om vast te stellen of het nieuwe systeem nu daadwerkelijk voordelen of  nadelen oplevert.  De markt staat onder enorme druk, zeker in onze regio. Het aantal woningzoekenden neemt nog steeds toe terwijl  het aanbod afneemt. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen is de enige oplossing voor de komende 10 jaar. CDA Velsen is ervan overtuigd dat er dan met name voor jongvolwassenen betaalbaar gebouwd moet gaan worden. Ook moeten veel meer woningen levensloopbestendig gemaakt worden zodat mensen, als ze ouder worden, langer thuis kunnen blijven wonen, bij voorkeur in hun eigen omgeving.

Gemeenten en Provincie moeten zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen waar wel en waar niet gebouwd mag of kan worden. Handen ineen en alles op alles zetten om dit mogelijk te maken.

Cees Sintenie, Raadslid CDA Velsen

Foto van raadslid Cees Sintenie van het CDA