Velsen is een veelzijdige gemeente en telt 10 wijken. Omdat iedere wijk zijn eigen aandachtsgebieden heeft als het gaat om de leefbaarheid in de wijk en hiermee verschillende professionele organisaties (partners) bezig zijn, ligt de nadruk op totstandkoming van een integrale aanpak per aandachtsgebied per wijk samen met de partners. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. Meer over deze werkwijze leest u in de notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen.

PDFNotitie wijkgerichte dienstverlening

Een goed idee voor uw wijk ('Dijk van een wijk')

U loopt al een tijdje met een leuk idee rond om uw straat, buurt of wijk nog leuker te maken dan het al is. Misschien wilt u samen met anderen iets doen voor door bijvoorbeeld een 'klussendag', rommelmarkt of buurtfeest te organiseren! Samen met buurtgenoten uw straat opfleuren, een voorstelling of kunstwerk maken of noem maar op. Het enige wat ontbreekt is een financieel steuntje in de rug. Laat het ons weten, want een goed wijkinitiatief mag niet verloren gaan!

U de ideeën, Velsen betaalt mee

Velsen heeft geld voor 'bewonersinitiatieven' en werkt graag mee aan plannen om uw wijk, buurt of straat leuker, mooier, veiliger en socialer te maken voor een 'Dijk van een wijk'. Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning gelden een aantal spelregels:

  • het idee verbetert de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving en/of versterkt de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners
  • bij de uitvoering ligt de nadruk op "voor en door bewoners"
  • er is voldoende draagvlak in de buurt
  • het beheer en onderhoud wordt zelf geregeld
  • het idee past binnen de wet en/of bestaand beleid en dient geen privé of politiek belang
  • het initiatief heeft een eenmalig karakter
  • drank, etenswaren en inhuur van derden zijn uitgesloten van budget toekenning.

Uw idee

U kunt uw idee kenbaar maken door het invullen van het aanvraagformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de relatiemanager van Velsen: tel. 0255-567200 of mail naar info@velsen.nl t.a.v. dhr. R. Plessius.

Download

PDFAanvraagformulier Bewonersinitiatief 2016

Driehuis

Driehuis wordt omsloten door een landelijk gebied in het zuiden, het duingebied in het westen en aan de noord- en oostzijde door de buitenplaatsen Beeckestijn, Waterland, Velserbeek en Schoonenberg.

Lees verder

IJmuiden-Noord

IJmuiden-Noord sluit aan op het Noordzeekanaal. De Kennemerlaan en de Kalverstraat dateert van voor de oorlog. Het overige gedeelte is in de jaren '45-'55 tot ontwikkeling gekomen.

Lees verder

IJmuiden-Zuid

De zuidzijde van IJmuiden wordt begrensd door een groenzone die overgaat in een natuurgebied. De wijk bestaat uit een vooroorlogs en naoorlogs gedeelte.

IJmuiden-West

Het gebied IJmuiden-West wordt voor een belangrijk deel bepaald door het havencomplex en de daaraan gekoppelde industriële activiteiten.

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord heeft een lange bewoningsgeschiedenis. Het dorp wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veel groen in en aan de randen van de wijk.

Lees verder

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid ligt ingeklemd tussen groen. In het noorden bevindt zich het Burgemeester Rijkenspark en het voormalige landgoed Spaarnberg.

Lees verder

Velsen-Zuid

Het oude dorp Velsen kent een lange geschiedenis, die tenminste teruggaat naar de stichting van de eerste kerk in de 8ste eeuw.

Lees meer

Velsen-Noord

Velsen Noord is evenals Nieuw IJmuiden met de aanleg van het Noordzeekanaal vanaf 1865 ontstaan. De Engelse ingenieurs en arbeiders (duikers) werden hier gehuisvest.

Lees verder

Zee- en Duinwijk

Zeewijk en Duinwijk zijn tamelijk nieuwe woongebieden. De bebouwing dateert grotendeels uit de vijftiger en zestiger jaren.

Velserbroek

De jongste kern van Velsen ligt ingeklemd tussen de Rijkswegen A9 en A208 in het noordoosten en -westen.

Lees verder