Wijken

Velsen is een veelzijdige gemeente en telt 10 wijken. Omdat iedere wijk zijn eigen aandachtsgebieden heeft als het gaat om de leefbaarheid in de wijk en hiermee verschillende professionele organisaties (partners) bezig zijn, ligt de nadruk op totstandkoming van een integrale aanpak per aandachtsgebied per wijk samen met de partners. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. Meer over deze werkwijze leest u in de notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen.

Een goed idee voor uw wijk ('Dijk van een wijk')

U loopt al een tijdje met een leuk idee rond om uw straat, buurt of wijk nog leuker te maken dan het al is. Misschien wilt u samen met anderen iets doen voor door bijvoorbeeld een 'klussendag', rommelmarkt of buurtfeest te organiseren! Samen met buurtgenoten uw straat opfleuren, een voorstelling of kunstwerk maken of noem maar op. Het enige wat ontbreekt is een financieel steuntje in de rug. Laat het ons weten, want een goed wijkinitiatief mag niet verloren gaan!

U de ideeën, Velsen betaalt mee

Velsen heeft geld voor 'bewonersinitiatieven' en werkt graag mee aan plannen om uw wijk, buurt of straat leuker, mooier, veiliger en socialer te maken voor een 'Dijk van een wijk'. Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning gelden een aantal spelregels:

  • het idee verbetert de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving en/of versterkt de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners
  • bij de uitvoering ligt de nadruk op "voor en door bewoners"
  • er is voldoende draagvlak in de buurt
  • het beheer en onderhoud wordt zelf geregeld
  • het idee past binnen de wet en/of bestaand beleid en dient geen privé of politiek belang
  • het initiatief heeft een eenmalig karakter
  • drank, etenswaren en inhuur van derden zijn uitgesloten van budget toekenning.

Uw idee

U kunt uw idee kenbaar maken door het invullen van het aanvraagformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de relatiemanager van Velsen: tel. 0255-567200 of mail naar info@velsen.nl t.a.v. dhr. R. Plessius.

Download