Jaarlijks wordt er een investeringsplan voor speelplekken opgesteld, het zogenoemde Speelplan. Het Speelplan bestaat uit speelplekken die in aanmerking komen voor opheffing, vervanging of herinrichting wegens veiligheid of ouderdom. Soms wordt de aanleg van een nieuwe speelplek voorgesteld.
 

Vanuit de afdeling Openbare Werken zijn op basis van gegevens van logboeken, waarin de situatie per speelplek en per speeltoestel is vastgelegd, voorstellen gedaan om tot opknappen over te gaan. Daarnaast hebben inwoners verzoeken ingediend. In volgorde van prioriteit wordt er een afweging gemaakt.

Het nieuwe speelplan is hieronder te downloaden.

PDFSpeelplan 2018.pdf