Wanneer u gaat bouwen of verbouwen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op het omgevingsloket vindt u een vergunningcheck waarmee u snel kunt zien of u een vergunning nodig heeft. Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via hetzelfde digitale loket (zie hieronder).

Voor het slopen van (een deel) een bouwwerk heeft u in de meeste gevallen geen omgevingsvergunning nodig. U moet dan een sloopmelding indienen (zie hieronder).

Melding bouwen, verbouwen of slopen

Als u in het bezit bent van een omgevingsvergunning voor bouwen, verbouwen of slopen(melding), dan moet u de start en beëindiging van de bouw-, verbouw- en sloopwerkzaamheden melden. De meldingen moeten minimaal twee dagen voor de start- en einddatum worden doorgegeven aan het team Toezicht en Handhaving. Deze meldingen kunt u doorgeven via een mail naar vergunningen@velsen.nl ter attentie van het Team Handhaving en toezicht.

Informatie

Uitgebreide informatie over bouwen, verbouwen en slopen vindt u in het Digitaal Loket op de productpagina's 'bouwen of verbouwen', 'slopen van bouwwerken' en 'bouwen en verbouwen van een monument'. Daarnaast kunt u met uw vragen of voor het maken van een afspraak terecht bij het team Vergunningen, telefoonnummer 140255.

Bouwen bouwwerk (voorheen Bouwvergunning)

Als u wilt bouwen, verbouwen of renoveren, heeft u in de meeste gevallen een "Omgevingsvergunning; activiteit bouwen" nodig.

Aanpassen monument (voorheen Monumentenvergunning)

In het geval van verandering aan een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument moet bij de gemeente een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Slopen bouwwerk (voorheen Sloopvergunning)

Er is nu een meldingsplicht voor het slopen van bouwwerken. De sloopvergunningen voor monumenten, in beschermde stads- of dorpsgezichten of op basis van het bestemmingsplan blijft gewoon bestaan.

Omgevingsvergunning

Wanneer u uw huis wilt verbouwen of een gebouw wilt slopen dan moet u daarvoor een Omgevingsvergunning aanvragen.