Een bijstandsuitkering helpt u rondkomen zolang u niet genoeg geld heeft om van te leven. De uitkering stopt als u weer voldoende inkomen heeft. Hebt u veel eigen vermogen? Dan moet u eerst een deel daarvan opmaken.

De Wet werk en bijstand (WWB) kent twee soorten bijstand:

  • Algemene bijstand voor het dagelijkse levensonderhoud en
  • Bijzondere bijstand voor extra kosten

Wanneer hebt u recht op bijstand?

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U hebt niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van uw partner mee.
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • Uw eigen vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Bijstand en solliciteren

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan moet u actief op zoek naar werk. De gemeente helpt u om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld door scholing en begeleiding. Ook kan de gemeente u vragen iets terug te doen voor uw uitkering. Bijvoorbeeld dat u vrijwilligerswerk doet.


Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u binnen 4 weken na het aanvragen van de uitkering actief op zoek naar werk of een opleiding. Tijdens deze 4 weken (de verkenningsfase) krijgt u geen bijstand. Na die periode bepaalt de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering.
Bekijk alle informatie ook eens op velsen.rechtopbijstand.nl.

Bijzondere bijstand (algemeen)

Bijstand (algemene informatie)

Re-integratie

De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.