De belangrijkste taken van de waterschappen zijn: het regelen van de waterstanden, het bewaken van de waterkwaliteit en zorgen voor veilige dijken en plattelandswegen.

In Velsen zijn 3 waterschappen actief, namelijk het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland), het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Rijkswaterstaat (RWS). Rijkswaterstaat ontfermt zich over het Noordzeekanaal. HHNK doet dit ten noorden en Rijnland ten zuiden van het Noordzeekanaal. Het grootste deel van Velsen ligt in het beheersgebied van Rijnland.

Het regelen van de waterstanden, het bewaken van de waterkwaliteit en zorgen voor veilige dijken en plattelandswegen. Dat zijn de belangrijkste taken van de waterschappen.

Waterstand

Een goed waterpeil is onmisbaar voor de land- en tuinbouw, de industrie, de woningbouw, de openbare ruimte en de natuur. De waterschappen houden binnen het werkgebied verschillende peilen aan door water uit te malen of juist in te laten.

Schoon water

De waterschappen bewaken de kwaliteit van het water. Zodat het schoon en veilig genoeg is voor de mensen, het vee, onze gewassen en de planten en dieren die er in leven. Omdat de riolering invloed heeft op de waterkwaliteit heeft het waterschap veel overleg met de gemeente. Minder watervervuiling. Dat is het doel van een waterkwaliteitsbeheerder. Daarbij hoort een goede afvalwaterzuivering. In Velsen zuivert Rijnland het afvalwater van woningen en bedrijven. Iedereen die afvalwater op het oppervlaktewater wil lozen, moet een vergunning bij het waterschap aanvragen.

Veilige dijken

Het onderhoud en inspectie van de dijken (waterkeringen) is een kerntaak van de waterschappen. Het is belangrijk dat de dijken in goede conditie worden gehouden, omdat zij immers voor onze droge voeten zorgen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de activiteiten van het waterschap? Kijk op de volgende websites: