De meeste riolen zijn van de gemeente. Dat is ook wel logisch omdat de gemeente de wettelijke zorgplicht voor de riolering heeft en eigenaar is van de openbare ruimte. De gemeente moet er voor zorgen dat de riolering goed functioneert. Een goed functionerende riolering is in eerste instantie erg belangrijk voor de volksgezondheid.

Wateroverlast moet zoveel als mogelijk worden voorkomen en het milieu dient zoveel als mogelijk beschermd te worden. Hoe de gemeente dit gaat doen en al jaren heeft gedaan wordt omschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Over het functioneren van het riool heeft de gemeente veel overleg met de waterschappen (Rijnland, HHNK en RWS). De afvalwaterzuivering (eindpunt van de riolering) is in Velsen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Wilt u meer weten over het zuiveren van afvalwater? Kijk dan op www.rijnland.net of www.hhnk.nl.

Alle riolering in de openbare ruimte is van de gemeente, tenzij er aparte afspraken zijn gemaakt. Dit betekent dat de huisaansluiting op uw perceel van u is. Vanaf de erfgrens gaat het eigendom over naar de gemeente. Verstoppingen in de woning, uw bedrijfspand of op uw perceel dient u zelf op te lossen.

Neem bij klachten contact op met de gemeente

Heeft u klachten (bv een verstopping of stank) neem dan eerst contact op met de gemeente. U kunt hiervoor het meldingennummer van de gemeente Velsen gebruiken. De gemeente komt bij u langs en u kunt dan toestemming geven voor het onderzoeken van de klacht. Indien de oorzaak op uw eigen perceel ligt zijn er voor u kosten verbonden aan dit onderzoek. U dient daarna de oorzaak zelf te verhelpen door een loodgieter of rioleringsontstoppingsbedrijf in te huren. Deze kosten zijn ook voor uw rekening. Indien de oorzaak niet op uw perceel ligt zal de gemeente het probleem verhelpen. Er zijn dan geen kosten voor u aan verbonden. Het achteraf verhalen van gemaakte kosten is niet mogelijk. Daarom is het verstandig om eerst contact met de gemeente op te nemen.

Heeft de klacht of melding te maken met straatkolken dan kunt u contact opnemen met HVC/ReinUnie, telefoon: (0255) 566 166.