Het riool

Wat is riolering?

Riolering is een ondergronds stelsel van buizen en putten om het afvalwater en regenwater af te voeren. Voor de inzameling van het afvalwater en regenwater zijn hoegenaamd alle huizen, bedrijven en straatkolken (voor regenwater) met kleinere leidingen verbonden met de hoofdriolering. Daarnaast heeft de riolering allerlei bijzondere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld pompen, gemalen, overstorten, rioolschuiven en randvoorzieningen.

Meer informatie

Kijk op de website www.riool.infovan de stichting RIONED of klik op de onderwerpen of producten hieronder.