Waterloket

Welkom in het Waterloket van de gemeente Velsen. In dit Waterloket vindt u praktische en interessante informatie plus tips over 'waterzaken'. Via het Waterloket kunt u tevens uw klachten en meldingen kwijt die een relatie hebben met water.

In dit Waterloket wordt onder water verstaan: afvalwater, regenwater, grondwater, oppervlaktewater en drinkwater. De verschillende soorten water worden allemaal toegelicht.

Alle gemeenten hebben de loketfunctie voor de gemeentelijke watertaken gekregen (afvalwater, regenwater en grondwater). De gemeenten zijn hiervoor nu het aanspreekpunt geworden. Daarom is dit Waterloket ingericht.

U leest wat we samen met andere overheden, bedrijven en bewoners doen aan watertaken, hoe het werkt en waar u moet zijn met uw vragen over water en alles wat daarmee samenhangt. Wie kunt u waar op aanspreken, daar zal dit Waterloket duidelijkheid in geven.

U kunt op de onderstaande onderwerpen klikken voor meer informatie.